De restriktioner som infördes på grund av epidemin resulterade i att 2021 blev ett utmanande år för Helsingfors Biobanks evenemang. Avvikande från de ursprungliga planerna var vi tvungna att ordna dessa på webben. Å andra sidan utvidgades våra kunskaper om hybrid- och webbevenemang under året.

Tillsammans med många olika samarbetspartner ordnade vi evenemang lokalt och i hela landet. Vår tv-kampanj gav det klart bästa resultatet, precis som i fjol. Trots utmaningarna levde evenemangen upp till sina mål och förmedlade ett positivt budskap om vikten av biobankens verksamhet inom patientvården i dag och i framtiden. 

Annatko luvan?

I kampanjen ”Annatko luvan? (Tillåter du?)” samlade vi in både samtycken för biobanken och blodprover. Vi genomförde kampanjen tillsammans med Auria Biobank, Norra Finlands Biobank Borealis, Tammerfors Biobank, Mellersta Finlands Biobank, Östra Finlands Biobank och Terveystalo Biobank Finland. Kampanjen syntes och hördes på tv, i radio, i köpcentrum och som stadsreklam i hela Finland. Den var också en av årets mest framgångsrika och positivt uppmärksammade kampanjer. Kampanjen resulterade i att antalet elektroniska samtycken fördubblades och att klinikernas samlade mängd prover ökade med cirka 33 procent.

Det osynliga i oss

Webbevenemanget direktsändes från Helsingfors universitets Tankehörna. Det direktsända evenemanget hade cirka 290 tittare, och senare sågs inspelningen på tankehörnans webbplats totalt närmare 600 gånger under två månader. Under en månad var det webbplatsens mest sedda program.

Berör alla

Vi genomförde evenemanget i samarbete med Cancerpatienterna i Finland rf, Stiftelsen för Finlands Cancerinstitut samt Helsingfors universitets och HUS gemensamma projekt ”Forskningsflaggskeppet iCAN för digitalt individualiserad forskning inom cancermedicin”. Det direktsända evenemanget leddes av redaktör Baba Lybeck, och i diskussionen deltog cancerpatienten Laura Saarelainen, professor Tapio Visakorpi, docent, specialistläkare Anniina Färkkilä samt direktör Tuula Helander, Enheten för bioteknik och läkemedel vid Social- och hälsovårdsministeriet. 

Det direktsända evenemanget hade 390 tittare, och inspelningen sågs 892 gånger efter evenemanget.

Evenemanget Minustako biopankkitutkija

I september ordnade vi i samarbete med Tammerfors Biobank det för forskare avsedda evenemanget ”Minustako biopankkitutkija (Jag, en biobanksforskare?)”. Webbevenemanget direktsändes från Helsingfors till Tammerfors och Tartu universitet. Det direktsända evenemanget hade närmare 200 tittare och fick en stor mängd positiv respons från universitet och företag. I responsen framfördes önskemål om att ordna ett evenemang varje år. 

Evenemang med patientorganisationer och läroverk

Inom ramen för läroverkssamarbetet startade vi i början av året tillsammans med yrkeshögskolan Metropolia en biobanksutbildning som pågick hela våren. Evenemanget var öppet för alla Metropolias studerande och följdes varierande upp av cirka 150 studerande. 

I mars ordnade vi två riksomfattande patientorganisationsevenemang på webben: för Muskelhandikappförbundet och Andningsförbundet. Muskelhandikappförbundets evenemang hade 280 följare och Andningsförbundets 315 följare.