År 2021 introducerades den digitala FINENTRY-tjänsten i syfte att ge inresande till Finland vägledning under coronavirusepidemin samt rationalisera coronavirustestningen. Tjänsten har utformats i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd. HUS IT-förvaltning svarar för den tekniska implementeringen.

FINENTRY-tjänsten började användas på Helsingfors-Vanda flygplats 7.1.2021. Från Nyland och Sydöstra Finland utvidgades verksamheten också till de övriga sjukvårdsdistrikten. År 2021 introducerades tjänsten i totalt 19 sjukvårdsdistrikt, dvs. nästan hela Finland. Vi samordnade de regionala projekten med introduktion av tjänsten samt svarade för det operativa och tekniska stödet. Dessutom hade vi ett brett kommunikationssamarbete med bland annat ministerier, trafikidkare samt turistföretagare. 

Skräddarsydda tjänster för inresande och yrkesutbildade

Tjänsten har utformats utifrån de finländska myndigheterna inreseanvisningar samt användarbehoven. Vi har samlat in respons från yrkesutbildade med anknytning till tjänsten, inresande samt styrgruppen och finansiärerna.

Vi utvidgade användbarheten av informationssidan om tjänsten FINENTRY för inresande genom att öka antalet språkversioner till 13 språk. Informationssidan besöktes 2021 av närmare 1,4 miljoner personer. På informationssidan hänvisas inresande till FINENTRY-tjänsten där användarna får individuella instruktioner och efter behov hänvisning till coronavirustest. År 2021 hade tjänsten mer än 800 000 användare, av vilka mer än 600 000 bokade tid för ett coronavirustest.

I juni 2021 inkluderade vi i tjänsten ett användarkonto som gör det lättare för inresande att hitta sina tidsboknings- och testuppgifter samt påskynda proceduren vid gränsövervakningsställena.

Dessutom skapade vi FINENTRY-tjänster för yrkesutbildade. Webbplatsen FINENTRY PRO innehåller utbildningar, anvisningar samt lättillgängligt bra material för yrkesutbildade inom turistbranschen samt hälso- och sjukvården. Tjänsten FINENTRY EXPERT utformades för de yrkesutbildade vid gränserna och rådgivningstjänsterna, och FINENTRY-uppföljningsgränssnittet för de yrkesutbildade inom smittspårningen. Utvecklingen av tjänsten fortsätter i enlighet med anvisningarna för coronavirusepidemin och de finländska myndigheternas instruktioner.