Åren 2020 och 2021 har läkemedelsbehandlingen för coronaviruspatienter utvecklats snabbt, och nya antivirala läkemedel väntas på marknaden.

I början av epidemin kände man inte till något som helst verkningsfullt läkemedel eller några andra botemedel för covid-19. De som hade blivit allvarligt sjuka hölls vid liv med hjälp av syrgas- eller respiratorbehandling fram till att de började återhämta sig för egen maskin.

I vården av coronaviruspatienter används nu många läkemedel:

  • antikoagulerande läkemedel i syfte att förebygga tromboser
  • antiinflammatoriska läkemedel, till exempel dexametason eller andra glukokortiokoider, tocilizumab och anakinra
  • antivirala läkemedel, av vilka det första som användes var remdesivir

Dessutom används febernedsättande läkemedel och hostdämpande läkemedel, till exempel slemlösande, hosthämmande eller luftrörsvidgande läkemedel. Efter behov används också antimikrobiella läkemedel, om patienten utöver en virusinfektion också har en bakterieinfektion.

De antikoagulerande läkemedlen en betydande förbättring i vården

Ganska snart efter att epidemin hade brutit ut lade man märke till att coronavirusinfektionen i många fall orsakade tromboser som också ledde till farliga lungembolier. I april 2020 började man ge antikoagulerande läkemedel till sjukhuspatienterna. För patienter som i fråga om tromboser hörde till riskgrupper och som fick vård i hemmet organiserades medicineringen med antikoagulanter tillsammans med kommunerna vid årsskiftet 2020–2021.

”För patienter som hör till riskgrupper innebar det en betydlig förbättring i behandlingen när antikoagulanter började användas”, säger Minna Bäcklund, linjedirektör för intensivvård och smärtbehandling.

Hösten 2020 började antiinflammatoriska läkemedel användas för coronaviruspatienter. De är inflammationsdämpande och förhindrar eller behandlar relaterade lungskador. Den aktiva substansen i dessa läkemedel är huvudsakligen kortison. I vissa fall kan också andra antiinflammatoriska läkemedel övervägas.

”Totalt sett har medicineringen med antiinflammatoriska läkemedel förbättrat situationen för sjukhuspatienterna och för många patienter lindrat de infektionsrelaterade inflammationsreaktionerna”, säger Paula Kauppi, linjedirektör för lungsjukdomar.

Av antivirala läkemedel som förhindrar virusreproduktion finns redan remdesivir på marknaden. Nya antivirala läkemedel väntas under våren 2022.