Inom diagnostiken präglades 2020 av den snabba expansionen av coronavirusanalyser och provtagningsnätverket, införandet av det elektroniska bildarkivet Siemens PACS och utvidgandet av verksamheten till Södra Karelen.

Diagnostiken dominerades 2020 otvetydigt av coronaviruset. Förberedelserna inför epidemin började på HUS Diagnostikcentrum redan tidigt i januari.

”Vår virusmetod var klar redan i slutet av januari, då första fallet av coronaviruset upptäcktes i Finland. Verksamheten skalades uppåt under hela våren och på hösten ökade volymerna markant. ”Att rekrytera den personal som behövdes för coronavirusprovtagningen var också en betydande insats”, säger Lasse Lehtonen, direktör för diagnostik.

I slutet av mars gick vårt virologiska laboratorium i Mejlans över till dygnet runt-verksamhet och på hösten ökade provtagningslinjen i Stenhaga, som hyrts av Synlab, testningskapaciteten avsevärt på HUS Coronacentrum. Vi tog också över verksamheten hos nätverket för coronavirusprovtagning från kommunerna. Vi rekryterade cirka 350 nya medarbetare för coronavirusprovtagningen. Samtidigt gjorde epidemin att diagnostikens betydelse kom ut till allmän kännedom, både bland beslutsfattare och medborgare.

”Diagnostiken har aldrig tidigare varit så framträdande i samhällsdebatten. Detta har ökat kännedomen om HUS Diagnostikcentrum och inom rekryteringen ökat intresset för det som arbetsplats även hos andra än experter inom diagnostiska områden”, berättar Lehtonen.

HUS Diagnostikcentrums tjänster 2020

Antal
2020 2019 2020–2019 Föränd­rings-%
Radiologiska undersökningar och ingrepp 1 128 271 1 180 491 -52 220 -4,4 %
Patologi 391 963 428 974 -37 011 -8,6 %
Provtagning 3 860 365 3 421 803 406 463 11,9 %
Undersökningar inom klinisk fysiologi och nuklearmedicinska undersökningar 310 642 356 371 -45 729 -12,8 %
Undersökningar inom klinisk neurofysiologi 26 093 26 754 −661 -2,5 %
Genetik 45 654 44 760 894 2,0 %
Kemi och hematologi 18 886 307 18 881 639 4 668 0,0 %
Blodprodukter 105 296 97 909 7 387 7,5 %
Mikrobiologi 2 383 256 1 644 771 693 845 42,2 %
Totalt 27 137 847 26 083 472 977 636 3,7 %
Besök inom klinisk genetik 6 993 5 665 1 328 23,4 %

Verksamheten utvidgades till Södra Karelen

Verksamheten på HUS Diagnostikcentrum utvidgades i början av 2020 till Södra Karelen och vi tillhandahåller nu laboratorietjänster och bilddiagnostiska tjänster inom den specialiserade sjukvården och primärvården på Södra Finlands område ända från Hangö till Parikkala.

Inom bilddiagnostiken utfördes en stor datasystemändring, dvs. införandet av det nya elektroniska bildarkivsystemet Siemens PACS. ”Vi har även satsat på forskning och undervisning. Vi har kunnat öka antalet specialistläkare inom de områden som tidigare haft brist på specialister. Trots det hektiska året har också vår personalnöjdhet ökat”, berättar Lehtonen.

Vi har stöttat en ökande kundnöjdhet genom en modell där vi samarbetar allt mer med de som beställer undersökningar, dvs. HUS-enheterna och primärvården.

Antal läkare under specialisering för diagnostiska områden per specialitet 2016 2017 2018 2019 2020
Radiologi 61 62 65 63 69
Patologi 12 13 14 14 16
Klinisk fysiologi och nuklearmedicin 7 9 9 10 9
Genetik och klinisk farmakologi 9 12 11 11 12
Klinisk neurofysiologi 8 9 9 9 8
Klinisk kemi 9 8 6 4 6
Klinisk mikrobiologi 3 3 4 3 5