Med hjälp av eKonsultation i realtid kan en yrkesutbildad person inom primärvården konsultera en yrkesutbildad inom den specialiserade sjukvården under kundens besök på mottagningen. På detta sätt får man redan under samma mottagningsbesök den specialiserade sjukvårdens bedömning av kundens situation.

eKonsultation i realtid utvidgades redan i maj 2021 till alla hälsocentraler inom HUS område, och under 2021 tillämpades systemet på totalt 53 hälsocentraler. Tillsammans med många områden planerade vi stödprojekt för introduktionen i början av 2022.

Våra e-Konsultationstjänster i realtid kunde anlitas av många specialiteter och för många sjukdomar inom dessa, till exempel ADHD, sårvård, hudsjukdomar, kardiologi, neurologi, könsdysfori och sömnstörningar samt pediatriska joursituationer. Dessutom testade enheten för lungsjukdomar eKonsultationen i slutet av året.

Precis som i fråga om många andra tjänster påverkades antalet användare av tjänsten på grund av pandemin. De framtida välfärdsområdena har dock en gemensam vision om att utveckla eKonsultationsverksamheten. eKonsultationen fungerar som ett konkret verktyg för primärvårdens och den specialiserade sjukvårdens integration, och vi utvecklar användningen i samarbete mellan primärvårdsaktörerna inom HUS område.