År 2021 ökade antalet förlossningar inom HUS område med 1 518 jämfört med året innan. Ökningen tycks plana ut under våren 2022.

År 2021 föddes 17 506 bebisar.

Nativitetsökningen fortsatte också år 2021. År 2020 uppgick antalet förlossningar till 15 753 och 2021 till 17 271. Ökningen från året innan var 9,6 procent.

Ökningen var särskilt stor vid Hyvinge sjukhus (15,4 procent) och Lojo sjukhus (21,9 procent). Vid Kvinnokliniken var ökningen 8,3 procent och vid Esbo sjukhus 6,5 procent. 79,4 procent av förlossningarna inom HUS område sköttes vid Kvinnokliniken och Esbo sjukhus.

Vid HUS sjukhus föddes 17 506 bebisar. Antalet tvillingfödslar uppgick till 232 och antalet trillingfödslar till fem.

Coronavirusepidemin förde med sig utmaningar

Året präglades av en överraskande ökning i antalet förlossningar, många kejsarsnitt samt coronavirusepidemin.

Inom HUS genomfördes 22 procent av förlossningarna genom kejsarsnitt. Inom huvudstadsregionen var andelen 23 procent. Kejsarsnitt som planerats ske på Kvinnokliniken genomfördes under sommaren och i början av hösten också i Hyvinge och Lojo.

Till utmaningarna under året i Hyvinge bidrog förutom den livliga förlossningsverksamheten också det faktum att förlossningssalen fanns i tillfälliga lokaler.

”Nu har renoveringen lyckligtvis slutförts, och vi har äntligen kunnat inviga den efterlängtade femte förlossningssalen”, gläder sig Maija Jakobsson, linjedirektör vid Hyvinge sjukhus.

Under hela renoveringen vårdades barnsängspatienter också på pediatriska vårdavdelningen.

”Kapaciteten för barnsängspatienter prövades, och vi var också tvungna att hänvisa föderskor till andra sjukhus. Detta påverkade naturligtvis också antalet kejsarsnitt.”

Coronavirusepidemin har även fört med sig något gott: alla föderskor har fått tillgång till ett eget rum eller ett familjerum.

”Distansföreläsningarna och -utbildningarna för yrkesutbildade eller personer under specialistutbildning inom hälso-och sjukvård har fungerat utmärkt samt förbättrat samarbetet och fortbildningen.”

Enligt Aydin Tekay, linjedirektör för Kvinnosjukdomar och förlossningar, gav deltavarianten av coronaviruset upphov till alltfler coronavirusinfektioner bland gravida kvinnor och föderskor. En graviditet ökar risken för att insjukna i en svår form av coronavirusinfektion, och coronavaccinet ger ett effektivt skydd mot detta.

Många gravida kvinnor har dock varit tveksamma i fråga om vaccinationen. Vi rekommenderar att alla gravida kvinnor tar coronavaccinationen, och 2021 satsade vi särskilt på att informera om detta.

Lojo är ett populärt förlossningsställe

Lojo sjukhus förlossningsavdelning ökade i popularitet 2021. För första gången uppgick antalet förlossningar till drygt 100 varje månad, endast i december var antalet något lägre.

Raija Räty, linjedirektör för Lojo sjukhus, berättar att många föderskor från närkommunerna har sökt sig till sjukhuset.

Lojo sjukhus aktivitet på sociala medier har säkert påverkat populariteten som förlossningsställe, eftersom unga vuxna aktivt följer kanalerna. Med hjälp av dessa har vi kunnat skapa en familjär och pålitlig atmosfär. Föderskorna vet redan i förväg hur lokalerna ser ut och vem som sköter förlossningarna.”

Nativiteten planar ut

Nativiteten visade en uppgång 2020, under den första coronavåren. Enligt Seppo Heinonen, direktör HUS Kvinnosjukdomar och förlossningar, tycks samhälleliga fenomen påverka nativiteten i hög grad. Det är dock svårt att förutse trenden och i vilken utsträckning dessa samhällsförändringar påverkar.

”Enligt de beräknade förlossningsdatumen kommer nativiteten redan under våren 2022 att plana ut och återgå till en nivå som är ungefär den samma som före pandemin”, konstaterar Heinonen.