Coronapandemin syntes i intensivvårdsavdelningarnas vardag. Under det andra coronaåret vårdade vi 416 coronaviruspatienter som behövde intensivvård och totalt 2 400 intensivvårdspatienter.

År 2021 vårdade vi inom HUS område 416 coronapatienter som behövde intensivvård. Bland dessa var dödligheten inom intensivvården 12 procent och på sjukhuset 18 procent.

Inalles hade vi 2 400 intensivvårdspatienter. För alla intensivvårdspatienter var intensivvårds- och sjukhusdödligheten 7,6 resp. 11 procent.

Intensivvårdsavdelningarnas år präglades än en gång starkt av coronapandemin.

”Nu har man förhållit sig realistiskt till situationen. Vi förlitar oss på vår expertis i vården av coronaviruspatienter och på det skydd som vaccinationerna ger mot en allvarlig sjukdom. Vi var medvetna om att nya pandemivågor följer på varandra”, beskriver linjedirektören för intensivvården, överläkare Minna Bäcklund.

Under pandemin har antalet andra intensivvårdspatienter minskat något, vilket framgick i antalet vårdperioder också i fjol, jämfört med tiden före pandemin. År 2021 vårdade vi totalt 2 400 intensivvårdspatienter. Motsvarande siffra var 2 650 patienter 2019.

På våra intensivvårdsavdelningar var coronabelastningen som störst vid årsskiftet och i mars. Efter en lugn sommar började antalet coronaviruspatienter öka igen mot slutet av året, men den totala belastningen förblev måttlig fram till julen.

Den utdragna epidemin har oundvikligen belastat personalen.

Samarbete för en gemensam sak

Samarbete har varit viktigt i hanteringen av pandemin.

”I vården av coronaviruspatienter har vi haft ett utmärkt samarbete inom HUS specialupptagningsområde, men också med universitets- och centralsjukhusen i Finland”, berättar Bäcklund.

I och med pandemin har allmänheten blivit medveten om den kompetens som våra yrkeskunniga inom intensivvården besitter. För att säkerställa att intensivvårdspersonalen har den nödvändiga kompetensen krävs det en standardiserad specialistutbildning i intensivvård även för sjukskötarna. 

Trots pandemin utfördes också kvalitetsarbete på våra intensivvårdsavdelningar och förberedelser gjordes för kvalitetsstandardackrediteringen. Vid övningsackrediteringen i november fick Mejlans intensivvårdsavdelning och intensivvårdslinje utmärkt respons på sitt arbete med kvalitetssystemet.

Förberedelserna för flytten till Brosjukhuset och planeringen av intensivvårdsområdets verksamhet framskred, och det intensiva arbetet fortsätter.