I fjol fick vi respons från närmare en halv miljon kunder. Patienterna var nöjda med den vård de fick.

År 2021 fick vi respons från så många som 426 932 kunder. Vårt mål för mottagningarna var att som NPS-tal, dvs. rekommendationsindex, nå 70, och detta tal överskreds rejält trots coronavirusepidemin. NPS-rekommendationsindexet för hela året var 75.

Vårt NPS-mål för akuten och psykiatrin är 50 . Detta uppnåddes inte riktigt. I slutet av året var NPS-talet för akuten och psykiatrin 46. Mitt under året ändrade vi målet för psykiatrin på grund av att det blev för svårt att uppnå det ursprungliga NPS-målet på 70 för psykiatriska enheten.

Rekommendationsindexet för kundresponsen är en viktig strategisk indikator för oss, och vi började publicera uppgifterna varje månad även på vår webbplats.

Största delen av responsen, mer än 90 procent, ges per SMS. AI spjälker upp textresponsen och lyfter fram utvecklingsobjekt.

”Våra kunder tackar oss för fantastisk lösningsexpertis och bemötande. Utmaningar finns däremot ännu då det gäller att hålla tidtabellerna”, säger förvaltningsöverskötare Marja Renholm.

Verksamheten styrs av en aktiv grupp för utveckling och uppföljning av kundrespons, där ansvarspersonerna för kundresponsen vid alla våra enheter är representerade.

”Inom hela HUS har medvetenheten stärkts betydligt gällande kundnöjdhet samt utvecklingsobjekt som kommer fram ur kundresponsen. Kundresponsen styr vår gruppens verksamhet”, berättar utvecklingschef Katriina Mikkonen.

Hur sannolikt är det att du utifrån ditt senaste besök skulle rekommendera vårt sjukhus eller vår enhet för dina vänner eller din familj, om de behöver samma typ av vård eller undersökningar? (0=mycket osannolikt och 10=mycket sannolikt). 379 105 svar. Omfattar mottagningar samt jour- och psykiatriska enheter.