Antalet akutmottagningsbesök och tidsbokningsbesök inom den specialiserade sjukvården ökade.

Antalet akutmottagningsbesök inom den specialiserade sjukvården, 265 861, ökade med 1,6 procent från året innan. År 2021 uppgick antalet akutmottagningsbesök inom den specialiserade sjukvården på våra sjukhus i genomsnitt till 728 per dag. 

Det totala antalet tidsbokade besök uppgick till 2,33 miljoner. Antalet ökade jämfört med året innan och uppnådde nästan samma nivå som 2019 då antalet besök var cirka 7 850 högre. 

Cirka en femtedel av besöken elektroniska

De somatiska e-besöken och de psykiatriska specialiteternas distanstjänster utgör totalt cirka 20 procent av alla besök.

Den utveckling och testning av digitala tjänster som ingår i vår strategi fortsatte 2021. Även om det totala antalet e-besök inom de somatiska specialiteterna minskade med 25 procent jämfört med 2020 har verksamheten också utvidgats och etablerats inom många specialiteter. 

År 2021 minskade antalet e-besök mest inom de somatiska specialiteterna, där fysiska patientbesök är nödvändiga till exempel inför ett ingrepp. Användningen av e-tjänster har varit stabil eller ökat bland annat inom specialiteterna cancersjukdomar, förlossningar, lungsjukdomar och genetik.

Inom psykiatrin började e-tjänsterna utvidgas redan före coronavirusepidemin. Inom vuxen- och ungdomspsykiatrin har antalet jämfört med 2020 ökat mest i åldersgruppen 28–32 år.