I slutet av 2021 testades distansmottagning vid Jorvs och Pejas samjourer. På distansmottagningen fick patienterna jourhjälp hemma, utan att behöva åka till samjouren.

Från och med 1.10 kunde invånare över 16 år i Vanda och Kervo samt från och med 15.10  i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt kontakta samjourens läkarmottagning på distans genom en videoförbindelse. Vi ordnade distansmottagningar vid akutens rusningstider under veckoslut. Försöket pågick fram till 19.12.2021. 

”Distansmottagningens patienter verkade i regel mycket nöjda. På distansmottagningen tog vi itu med mycket mångskiftande hälsoproblem”, berättar avdelningsöverläkare Arja Kobylin.

Distansmottagning med hjälp av Maisas videomottagning

Vi hänvisade patienterna till distansmottagningen genom servicenumret Jourhjälpen 116117. Jourhjälpens sjukskötare bedömde uppringarens vårdbehov och bokade efter behov en tid till en läkarmottagning. 

Till distansmottagningen hänvisades personer som behövde jourhjälp och vars krämpor kunde hanteras på distans. 

Själva distansmottagningen ordnade vi genom Maisas videomottagning som man fick tillgång till med en dator- eller smarttelefonapplikation. Vid hänvisning till distansmottagningen var det också viktigt att beakta huruvida patienten hade förutsättningar för att anlita distansmottagningen.

Särskild uppmärksamhet fästes vid patientsäkerheten

”I planeringen av akutens distansmottagning fästes särskild uppmärksamhet vid att inte hänvisa alltför sjuka patienter till distansmottagningen, utan att alla patienter som hade drabbats av något allvarligare hänvisades till den fysiska samjouren”, berättar Jourhjälpens servicechef Hanna Vainio.

Under försöksperioden fick totalt 396 patienter vård på distansmottagningen, och vi skrev ut 263 eRecept. 

”På distansmottagningen hanterade vi akuta, allmänmedicinska krämpor och skrev ut recept. Majoriteten av patienterna fick hjälp med sitt akuta hälsoproblem. Vi var sällan tvungna att hänvisa patienten till den fysiska samjouren eller till en hälsocentral”, berättar Kobylin.