Under året överbelastades samjourerna avsevärt. I synnerhet mot slutet av året ökade belastningen kraftigt. Högbelastning uppkom också på Jourhjälpens servicenummer 116 117 inom Nyland.

År 2021 vårdade vi på samjourerna cirka 386 000 patienter, dvs. sex procent mer än året innan. Även om antalet besök ökade, var de 11 procent mindre än under tiden före coronavirusepidemin.  

Väntetiderna för fortsatt vård blev längre

Patienternas väntetider för fortsatt vård blev hos samjourerna betydligt längre 2021. Till exempel hos huvudstadsregionens samjourer stannade närmare hälften (46 procent) av patienterna som väntade på fortsatt vård mer än åtta timmar hos samjouren. I slutet av året blev väntetiderna allt längre, och vid utgången av 2021 väntade redan 53 procent av patienterna mer än åtta timmar på fortsatt vård. 

Väntetiderna blev klart längre än de var 2019 och 2020 då en fjärdedel av patienterna som skulle flyttas till en avdelning fick vänta mer än åtta timmar på fortsatt vård.  

Vi var tvungna att stänga många avdelningsplatser inom både den specialiserade sjukvården och primärvården till följd av att också vårdmedarbetare insjuknade i coronavirusinfektionen. Detta påverkade direkt tillträdet till fortsatt vård för patienter som anlände till samjouren. 

Väntetiderna blev inte längre för patienterna som skulle skrivas ut från samjouren

För 64 procent av patienterna som skulle skrivas ut blev väntetiden under fyra timmar hos samjouren. Under tiden före coronavirusepidemin, år 2019, var andelen som väntade på utskrivning under fyra timmar hos samjouren 53 procent. 

Högbelastning på Jourhjälpens servicenummer

Vid utgången av 2021 överbelastades Jourhjälpens servicenummer 116117 inom Nyland. Uppringare blev tvungna att vänta på återuppringning längre än normalt. Samtal som gällde coronaviruset och som inte hör till Jourhjälpens verksamhet, till exempel förfrågningar om resultat av coronavirustest, gav upphov till högbelastning hos Jourhjälpen.