På grund av coronavirusepidemin har vi på alla psykiatrilinjer ökat antalet patientmottagningar genom distans- och videoförbindelser.

I många undersökningar har det konstaterats att terapi som tillhandahålls genom distansförbindelser är minst lika effektiv och fungerande som ett fysiskt terapimöte. 

Antalet mottagningsbesök som ordnades genom distansförbindelser, till exempel videoförbindelser, har inom den psykiatriska öppenvården ökat kontinuerligt sedan början av 2020. Rekordet uppnåddes i mars 2021 då vi ordnade cirka 6 000 mottagningar genom videoförbindelser. Därefter har antalet stabiliserats till cirka 4 000 möten per månad. 

Videomottagningar ordnades inom många av våra tjänster, bland annat konsultationer, undersökningar, psykoterapeutiska interventioner och annan psykosocial terapi.

Det finns både praktiska och innehållsmässiga fördelar med videomottagningar. På grund av många omstigningar kan det för vissa av våra patienter vara besvärligt att ta sig till psykiatriska polikliniken med kollektivtrafiken. Också själva resan till mottagningen kan kännas obekväm och skrämmande för patienten. Samtidigt sparar patienten tid och pengar då han eller hon inte behöver resa till terapeutmottagningen. Vårdkontaktpersonen kan nås från exempelvis stugan eller något annat ställe där datakommunikationsförbindelserna fungerar. Det kan också bli lättare att komma överens om mötestiderna då dessa inte behöver anpassas enligt transporterna. 

En del av våra medarbetares arbetstider har allokerats för distansförbindelser. Detta har också medfört flexibilitet för medarbetarna då en del av arbetet kan utföras som distansarbete i hemmet.