Tillgång till vård i rätt tid ligger till grund för god vård och förverkligandet av patientens rättigheter. På grund av den långvariga coronavirusepidemin fortsätter situationen där patienter inte alltid får tillgång till vård på ett optimalt sätt. Det kommer att ta lång tid att avveckla den vårdskuld som ackumulerats under två år.

Coronavirusepidemin har påverkat vår egen tjänsteproduktion på många olika sätt. Vi har varit tvungna att flytta personal från den elektiva, dvs. förhandsplanerade verksamheten till vården av coronaviruspatienter enligt den rådande situationen. År 2021 var också det första hela året då det nya patientdatasystemet användes. 

Antal patienter som står i kö för operationer, ingrepp eller dagkirurgi

Antalet patienter som väntade på operationer, ingrepp eller dagkirurgi var fortfarande högt 2021. I slutet av 2021 stod totalt 20 338 patienter i kö för operationer, ingrepp och dagkirurgi. Av dessa hade 2 824 väntat på vård över ett halvt år. Antalet patienter som står i kö för operationer har ökat med knappt 500 jämfört med situationen året innan. De största enskilda grupperna omfattade starroperationer samt knä- eller höftprotesoperationer. 

Den genomsnittliga väntetiden för patienter som stod i kö för en operation eller vårdavdelningsvård var 58 dygn och för dem som stod i kö för dagkirurgi 66 dygn.

Patienter som väntar på öppenvård

Vid årsskiftet stod 38 276 patienter som omfattas av vårdgarantin i kö för öppenvård. Av dessa hade 6 747 väntat mer än tre månader och 2 205 hade väntat mer än sex månader. Jämfört med året innan har antalet patienter ökat, men en central orsak till ökningen är den mer preciserade rapporteringen av tillgången till vård, vilket möjliggör en alltmer exakt uppföljning av HUS vårdköer.  

En granskning enligt specialitet visar att det i synnerhet inom ögonsjukdomar och ortopedi fanns patienter som hade väntat på vård i mer än tre månader.