I fråga om många krävande sjukdomar har vården och undersökningarna nationellt centraliserats till HUS.

Sjukvård på specialnivå som centraliserats nationellt har definierats i statsrådets förordning om ordnande och centralisering av den högspecialiserade sjukvården.  

År 2021 var antalet organtransplantationer det näst högsta genom tiderna. Vi genomförde totalt 420 organtransplantationer, av vilka 24 genomfördes på barn. 

Under året har patienterna på Brännskadecentrum vid Jorvs sjukhus vårdats för bland annat flambrännskador, basturelaterade brännskador och brännskador orsakade av högspänningsel. 

Vårt nationella ansvar omfattar bland annat:

  • organtransplantationer
  • behandling av svåra brännskador
  • allogena stamcellstransplantationer av benmärg
  • invasiv diagnostik av epilepsi och kirurgisk behandling
  • öppen hjärtkirurgi på spädbarn och
  • annan krävande hjärtkirurgi på barn
  • krävande invasiv fosterundersökning och -vård
  • planering av helhetsbetonad vård samt operativ vård av patienter med läpp- och gomspalt