Behandlingen av svåra brännskador har centraliserats till vårt Brännskadecentrum på Jorv, avdelning U2.

Avdelningen har nationellt ansvar för att behandla brännskador som kräver att patienten får intensivvård. Vid Jorvs sjukhus finns dessutom brännskadepatienternas vårdavdelning, poliklinik samt rehabiliteringslokaler.

  • År 2021 tog vi hand om 412 patienter vid det första poliklinikbesöket. 
  • I 52 fall krävde brännskadorna intensivvård. 
  • På våra vårdavdelningar fanns det 91 patienter.  

Vi vårdade patienter som hade bland annat flambrännskador, basturelaterade brännskador och brännskador orsakade av högspänningsel.