År 2021 genomförde vi sammanlagt 420 organtransplantationer, varav 24 på barn. Antalet organtransplantationer var det näst högsta genom tiderna.

Alla transplantationer i Finland har centraliserats till oss. På vuxna patienter görs transplantationerna på Mejlans tornsjukhus och på barnpatienter på Nya barnsjukhuset.

Våra intensivvårdsavdelningar hade god beredskap förutom för vård av coronapatienter också för hantering av organdonatorer även 2021.

  • Vi gjorde 268 njurtransplantationer, varav 11 på barn. Siffran inkluderar 46 transplantationer från levande donatorer.
  • Vi gjorde 75 levertransplantationer, varav sex på barn.
  • Bukspottskörteltransplantationer gjordes på 31 patienter, varav en gjordes utan njurtransplantation.
  • Vi genomförde hjärttransplantationer på 22 vuxna- och barnpatienter samt lungtransplantationer på 24 vuxna patienter. 

Njurtransplantationer från levande donatorer har ökat tack vare aktiv utbildning och kommunikation. Antalet transplantationer av den här typen var 15 fler än 2020.

Pilotering av DCDD-verksamheten inleddes

I september 2021 inledde vi ett pilotprojekt inom DCDD-verksamheten (donation after circulatory determination of death), med vilken avses organdonation efter att blodcirkulationen avstannat och dödsfall konstaterats. Tack vare verksamheten kunde vi göra 8 njurtransplantationer. Efter pilotprojektet utvärderar vi verksamheten.

Flera hundra patienter väntade på en organtransplantation vid utgången av 2021. Varje år finns det några patienter för vilka man inte hittar ett lämpligt transplantat i tid. Därför behövs det också flera organtransplantationer.