I rekryteringskommunikationen införde vi stegvis ett arbetsgivarlöfte: Vid HUS har du livet som arbetsfält. Vid många av våra enheter fästes särskild uppmärksamhet vid jobbannonserna som publiceras.

Med högklassig rekryteringsprocess och -kommunikation åstadkoms för den sökande en utmärkt upplevelse som i hög grad påverkar vårt arbetsgivarvarumärke. 

År 2021 har man vid många av våra enheter fäst uppmärksamhet vid jobbannonser som publiceras. I dessa har vi så genuint som möjligt försökt beskriva hur det är att jobba på HUS, vad uppgifterna omfattar och vilket mervärde vi kan tillföra för medarbetaren. I samband med intervjuerna har vi av de sökande fått öppen respons på att budskapet och bilden som förmedlats genom annonser motiverat dem att lämna en ansökan. 

År 2021 fortsatte vi med att skriva medarbetarberättelser. Berättelserna ger en inblick i HUS vardag och beskriver vilka fantastiska proffs man får jobba med hos oss. Vi utvidgade rekryteringskommunikationen och marknadsföringsåtgärderna också för att förbättra de lediganslagna jobbens synlighet och inriktning för rätt målgrupper. 

Vi införde ett arbetsgivarlöfte i kommunikationen

Som stöd för arbetsgivarvarumärket formulerade vi 2020 ett arbetsgivarlöfte i samarbete med Duunitori. Steg för steg införde vi kommunikationskonceptet med ett arbetsgivarlöfte 2021, då vi samtidigt också började uppdatera HUS varumärke. Vi ville försäkra oss om att HUS varumärke, efter uppdateringen, och arbetsgivarlöftet förmedlar ett enhetligt budskap om oss.  

Syftet var att för en ny medarbetare skapa en obruten kedja från rekryteringen fram till inledningen och genomförandet av introduktionen. Kedjan leder från en utmärkt kandidatupplevelse till en god medarbetarupplevelse samtidigt som medarbetaren engageras. Vi började också tillämpa ett nytt rekryteringssystem. Med det nya systemet kan vi automatisera rekryteringsprocessen för en ny medarbetare, förbättra användbarheten och göra det enklare att sända själva ansökan. 

Läs våra medarbetarberättelser (på finska):

Työpaikkana HUS päivystys – Erikoistuvan lääkärin kokemuksia (HUS Akuten som arbetsplats – Erfarenheter som en läkare under specialistutbildning har) – Duunitori

Sairaanhoitaja HUS Vatsakeskuksessa (Sjukskötare vid HUS Gastrocentrum): ”Erikoissairaanhoitoa, jota ei muualta löydä (Specialiserad sjukvård som inte finns på något annat ställe)” – Duunitori

”Työ kehittää ja sopii elämään” – Röntgenhoitajat Saara ja Jenni kertovat, mikä työssä innostaa ja palkitsee (Arbetet utvecklar och passar in i livet– Röntgenskötarna Saara och Jenni berättar vad som inspirerar och belönar i arbetet) – Duunitori