Vi stödde personalens psykiska arbetsförmåga bland annat med telefonrådgivning om coronavirusepidemin, med hjälp av de ansvariga för arbetsförmågan och en virtuell assistent samt genom arbetshandledning.

I början av coronavirusepidemin skapade vi en virtuell assistent och startade telefonrådgivning som stöd för medarbetarnas psykiska arbetsförmåga. År 2021 stod dessa stöd fortfarande till förfogande. Telefonrådgivningen anlitades inte i någon större utsträckning, men den virtuella assistenten av totalt 521 medarbetare. Arbetshandledning eller coachning utnyttjades av både våra chefer och medarbetare. I början av december omfattades 87 chefer och 341 medarbetare av dessa stödåtgärder. 

Den virtuella assistenten användes av totalt 521 medarbetare

I ledningen av arbetsförmågan fick våra chefer stöd genom de regionala ansvariga för arbetsförmågan samt olika coachningar om ledning av arbetsförmågan.  Genom att omarbeta och uppdatera anvisningarna om och programmen för ledning av arbetsförmågan försöker vi klarlägga processerna och ansvarsområdena. För cheferna tillhandahöll vi också verktyg och coachning för att hantera konfliktsituationer samt arbetsbelastning. 

Utnyttjandegraden för företagshälsovårdens rådgivningstelefon var hög hela året. Oftast behövdes rådgivning och handledning om bland annat coronavirusepidemin samt i frågor som gällde den fysiska och psykiska arbetsförmågan.   

Aktuella rutiner och stödåtgärder gällande arbetshälsan tog vi upp under chefernas informationstillfällen samt olika coachnings- och utbildningsevenemang. I augusti började vi tillämpa återhämtningsprogrammet Minitreeni som vi utvecklat och som ger alla lika möjligheter till utsatta återhämtningspauser.