TABELL 1

Nyckeltal 2017–2021

2017 2018 2019 2020 2021
Antal anställda 24 328 24 936 26 536 27 162 26 833
fast anställda 19 027 19 399 20 409 20 774 20 865
visstidsanställda, av vilka 5 301 5 537 6 127 6 388 5 968
vikarier 3 322 3 384 3 554 3 450 3 222
innehavare av ledig tjänst/uppgift 1 929 2 106 2 486 2 834 2 653
kortvariga (1–12 dagar) 50 47 87 104 93
Antal anställda per personalgrupp 24 328 24 936 26 536 27 162 26 833
vårdpersonal 13 208 13 383 14 310 14 595 14 220
läkare 3 118 3 227 3 430 3 445 3 462
övrig personal 6 739 6 984 7 415 7 636 7 581
specialarbetare 1 263 1 342 1 381 1 486 1 570
Genomsnittsålder 43,8 43,9 43,8 43,5 43,7
Kvinnor 44,1 44,2 44,1 43,8 43,9
Män 42,3 42,5 42,4 42,2 42,4
fast anställda 46,2 46,3 46,2 45,9 45,8
visstidsanställda 35,4 35,8 35,9 35,8 36,3
Könsfördelning kvinnor / män (%) 84,2 / 15,8 84,2 / 15,8 83,9 / 16,1 83,5 /16,5 83,3 / 16,7
Total personalomsättning, fast anställda 5,8 % 7,9 % 8,3 % 8,6 % 10,5 %
Personalomsättning, fast anställda utan pensioner 6,5% (*) 5,1 % 5,5 % 5,8 % 7,9 %
Utbildningsdagar / person 3,3 3,5 3,6 2,1 2,2
Sjukfrånvaroprocent 4,0 % 4,1 % 3,9 % 4,4 % 4,4 %
Löner och arvoden av verksamhetskostnaderna, exkl. lönebikostnader (%) 47,4 46,5 45,8 45,3 42,7
Anlitande av hyrd arbetskraft i euro (€) 20 683 246 22 867 230 31 002 753 38 281 585 36 341 839

 

TABELL 2

Hel-/deltidsanställningar 1.12.2021 (inkl. deltidsfrånvaro)

Personer Deltids-
anställda
Deltids-
anställda %
Heltids-
anställda
Heltids-
anställda %
Personal i arbete, totalt Närvaro-
procent
Frånvarande totalt Frånvaro-
procent
Vårdpersonal totalt 14 261 2 372 16,63 11 889 83,37 10 815 75,84 3 446 24,16
Läkare totalt 3 433 758 22,08 2 675 77,92 2 772 80,75 661 19,25
Övrig personal totalt 7 472 614 8,22 6 858 91,78 6 293 84,22 1 179 15,78
Specialarbetare totalt 1 609 432 26,85 1 177 73,15 1 381 85,83 228 14,17
Totalt 26 775 4 176 15,60 22 599 84,40 21 261 79,41 5 514

 

TABELL 3

Antal anställda

BS 2020 BU 2021 BS 2021 BS2021 vs BU2021 avvikelse BS2021 vs BU2021 avvikelse-% BS2021 vs BS2020 förändring BS2021 vs BS2020 förändrings-%
HUS totalt 27 162 27 444 26 833 -611 -2,2 % -329 -1,2 %
   Vårdpersonal 14 595 14 930 14 220 -710 -4,8 % -375 -2,6 %
   Läkare 3 445 3 544 3 462 -82 -2,3 % 17 0,5 %
   Övrig personal 7 636 7 525 7 581 56 0,7 % -55 -0,7 %
   Specialarbetare 1 486 1 444 1 570 126 8,7 % 84 5,7 %
Sjukvårdsområdena totalt 17 429 17 602 17 138 -464 -2,6 % -291 -1,7 %
   Vårdpersonal 11 941 12 123 11 585 -538 -4,4 % -356 -3,0 %
   Läkare 2 961 3 041 2 978 -63 -2,1 % 17 0,6 %
   Övrig personal 1 545 1 468 1 562 94 6,4 % 17 1,1 %
   Specialarbetare 982 970 1 013 43 4,4 % 31 3,2 %
HUCS svo 9 587 9 689 9 389 -300 -3,1 % -198 -2,1 %
   Vårdpersonal 6 374 6 474 6 118 -356 -5,5 % -256 -4,0 %
   Läkare 1 865 1 907 1 886 -21 -1,1 % 21 1,1 %
   Övrig personal 953 936 957 21 2,3 % 4 0,4 %
   Specialarbetare 395 373 428 55 14,7 % 33 8,4 %
Resultatområdet HUS Kliniska tjänster på landskapsnivå 5 649 5 626 5 531 -95 -1,7 % -118 -2,1 %
   Vårdpersonal 4 031 3 994 3 895 -99 -2,5 % -136 -3,4 %
   Läkare 743 773 734 -39 -5,0 % -9 -1,2 %
   Övrig personal 327 299 355 56 18,6 % 28 8,6 %
   Specialarbetare 548 559 547 -12 -2,2 % -1 -0,2 %
Hyvinge svo 1 047 1 108 1 079 -29 -2,6 % 32 3,1 %
   Vårdpersonal 729 796 758 -38 -4,8 % 29 4,0 %
   Läkare 178 180 185 5 2,8 % 7 3,9 %
   Övrig personal 118 111 115 4 3,6 % -3 -2,5 %
   Specialarbetare 22 21 21 0 0,0 % -1 -4,5 %
Lojo svo 623 629 619 -10 -1,6 % -4 -0,6 %
   Vårdpersonal 441 463 452 -11 -2,3 % 11 2,5 %
   Läkare 96 97 89 -8 -7,8 % -7 -7,3 %
   Övrig personal 78 62 69 7 11,7 % -9 -11,5 %
   Specialarbetare 8 8 9 1 13,6 % 1 12,5 %
Borgå svo 523 550 520 -30 -5,5 % -3 -0,6 %
   Vårdpersonal 366 396 362 -34 -8,6 % -4 -1,1 %
   Läkare 79 85 84 -1 -1,2 % 5 6,3 %
   Övrig personal 69 60 66 6 10,0 % -3 -4,3 %
   Specialarbetare 9 9 8 -1 -11,1 % -1 -11,1 %
Övriga resultatområden totalt 9 733 9 841 9 695 -146 -1,5 % -38 -0,4 %
   Vårdpersonal 2 654 2 807 2 635 -172 -6,1 % -19 -0,7 %
   Läkare 484 503 484 -19 -3,8 % 0 0,0 %
   Övrig personal 6 091 6 057 6 019 -38 -0,6 % -72 -1,2 %
   Specialarbetare 504 474 557 83 17,6 % 53 10,5 %
HUS Lokalcentral 29 31 31 0 -1,3 % 2 6,9 %
   Vårdpersonal 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
   Läkare 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
   Övrig personal 29 31 31 0 -1,3 % 2 6,9 %
   Specialarbetare 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
Resultatområdet HUS Gemensamma 394 423 422 -1 -0,2 % 28 7,1 %
   Vårdpersonal 17 14 18 4 28,6 % 1 5,9 %
   Läkare 21 22 22 0 0,0 % 1 4,8 %
   Övrig personal 337 370 365 -5 -1,4 % 28 8,3 %
   Specialarbetare 19 17 17 0 0,0 % -2 -10,5 %
Extern revision 5 4 5 1 25,0 % 0 0,0 %
   Vårdpersonal 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
   Läkare 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
   Övrig personal 5 4 5 1 25,0 % 0 0,0 %
   Specialarbetare 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
HUS Företagshälsovård 68 80 75 -5 -6,3 % 7 10,3 %
   Vårdpersonal 43 46 48 2 4,3 % 5 11,6 %
   Läkare 8 15 8 -7 -46,7 % 0 0,0 %
   Övrig personal 12 13 14 1 7,7 % 2 16,7 %
   Specialarbetare 5 6 5 -1 -16,7 % 0 0,0 %
HUS IT-förvaltning 452 461 442 -19 -4,0 % -10 -2,2 %
   Vårdpersonal 5 0 7 7 0,0 % 2 40,0 %
   Läkare 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
   Övrig personal 446 461 435 -26 -5,6 % -11 -2,5 %
   Specialarbetare 1 0 0 0 0,0 % -1 -100,0 %
HUS Apotek 410 396 470 74 18,7 % 60 14,6 %
   Vårdpersonal 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
   Läkare 1 1 1 0 0,0 % 0 0,0 %
   Övrig personal 116 107 131 24 22,4 % 15 12,9 %
   Specialarbetare 293 288 338 50 17,4 % 45 15,4 %
HUS Logistik 448 483 516 33 6,7 % 68 15,2 %
   Vårdpersonal 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
   Läkare 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
   Övrig personal 448 483 516 33 6,7 % 68 15,2 %
   Specialarbetare 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
HUS Asvia 4 237 4 089 4 117 28 0,7 % -120 -2,8 %
   Vårdpersonal 13 0 12 12 0,0 % -1 -7,7 %
   Läkare 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
   Övrig personal 4 224 4 089 4 105 16 0,4 % -119 -2,8 %
   Specialarbetare 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
HUS Diagnostikcentrum 3 690 3 874 3 617 -257 -6,6 % -73 -2,0 %
   Vårdpersonal 2 576 2 747 2 550 -197 -7,2 % -26 -1,0 %
   Läkare 454 465 453 -12 -2,6 % -1 -0,2 %
   Övrig personal 474 499 417 -82 -16,4 % -57 -12,0 %
   Specialarbetare 186 163 197 34 20,9 % 11 5,9 %

 

TABELL 4

Årsverken år 2021 (31.12.)

BS 2020 BU 2021 BS 2021 BS2021 vs BU2021 avvikelse BS2021 vs BU2021 avvikelse-% BS2021 vs BS2020 förändring BS2021 vs BS2020 förändrings-%
HUS totalt 22 738 22 839 22 363 -476 -2,1 % -374 -1,6 %
   Vårdpersonal 11 662 11 860 11 289 -570 -4,8 % -372 -3,2 %
   Läkare 3 090 3 070 3 053 -17 -0,6 % -36 -1,2 %
   Övrig personal 6 850 6 770 6 827 57 0,8 % -22 -0,3 %
   Specialarbetare 1 137 1 140 1 194 54 4,7 % 57 5,0 %
Sjukvårdsområdena totalt 14 446 14 280 14 000 -280 -2,0 % -445 -3,1 %
   Vårdpersonal 9 640 9 558 9 196 -362 -3,8 % -444 -4,6 %
   Läkare 2 686 2 643 2 656 13 0,5 % -31 -1,1 %
   Övrig personal 1 378 1 346 1 403 57 4,2 % 25 1,8 %
   Specialarbetare 741 733 746 13 1,7 % 5 0,6 %
HUCS svo 7 955 7 928 7 646 -282 -3,6 % -309 -3,9 %
   Vårdpersonal 5 111 5 111 4 823 -288 -5,6 % -289 -5,6 %
   Läkare 1 680 1 655 1 643 -12 -0,7 % -36 -2,2 %
   Övrig personal 856 854 866 11 1,3 % 9 1,1 %
   Specialarbetare 308 308 314 6 1,9 % 6 2,1 %
Resultatområdet HUS Kliniska tjänster på landskapsnivå 4 649 4 441 4 533 92 2,1 % -116 -2,5 %
   Vårdpersonal 3 287 3 119 3 156 37 1,2 % -131 -4,0 %
   Läkare 675 652 658 6 1,0 % -16 -2,4 %
   Övrig personal 285 276 316 40 14,4 % 31 11,1 %
   Specialarbetare 402 393 402 9 2,4 % 0 0,1 %
Hyvinge svo 877 908 883 -25 -2,8 % 5 0,6 %
   Vårdpersonal 583 622 584 -37 -6,0 % 1 0,3 %
   Läkare 173 164 184 20 11,9 % 11 6,4 %
   Övrig personal 104 104 98 -7 -6,3 % -6 -6,1 %
   Specialarbetare 17 17 17 -1 -3,5 % -1 -4,3 %
Lojo svo 534 551 527 -23 -4,2 % -7 -1,2 %
   Vårdpersonal 370 395 367 -28 -7,0 % -3 -0,9 %
   Läkare 91 94 92 -1 -1,5 % 1 1,2 %
   Övrig personal 66 55 62 7 12,7 % -4 -6,2 %
   Specialarbetare 7 8 6 -1 -14,4 % 0 -4,2 %
Borgå svo 431 453 411 -42 -9,2 % -19 -4,5 %
   Vårdpersonal 289 312 266 -46 -14,8 % -23 -7,9 %
   Läkare 68 77 78 0 0,6 % 10 15,0 %
   Övrig personal 67 56 61 5 9,6 % -6 -8,6 %
   Specialarbetare 7 7 6 -1 -14,9 % -1 -13,3 %
Övriga resultatområden totalt 8 292 8 559 8 363 -196 -2,3 % 71 0,9 %
   Vårdpersonal 2 021 2 301 2 093 -208 -9,0 % 72 3,6 %
   Läkare 404 428 398 -30 -7,0 % -6 -1,5 %
   Övrig personal 5 472 5 424 5 424 0 0,0 % -47 -0,9 %
   Specialarbetare 395 406 448 42 10,2 % 52 13,2 %
HUS Lokalcentral 25 27 26 -1 -3,5 % 2 7,4 %
   Vårdpersonal 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
   Läkare 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
   Övrig personal 25 27 26 -1 -3,5 % 2 7,4 %
   Specialarbetare 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
Resultatområdet HUS Gemensamma 330 367 360 -7 -2,0 % 30 9,2 %
   Vårdpersonal 9 13 15 2 16,2 % 6 72,0 %
   Läkare 14 20 16 -3 -17,2 % 2 14,7 %
   Övrig personal 292 319 312 -7 -2,3 % 20 6,7 %
   Specialarbetare 15 15 17 1 8,6 % 2 14,7 %
Extern revision 4 4 4 0 1,1 % 0 4,2 %
   Vårdpersonal 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
   Läkare 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
   Övrig personal 4 4 4 0 1,1 % 0 4,2 %
   Specialarbetare 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
HUS Företagshälsovård 58 72 53 -19 -26,2 % -5 -8,1 %
   Vårdpersonal 36 37 34 -3 -8,5 % -3 -7,1 %
   Läkare 7 21 6 -15 -71,1 % -1 -10,3 %
   Övrig personal 11 11 11 1 6,5 % 0 -1,1 %
   Specialarbetare 4 4 2 -2 -39,3 % -1 -34,3 %
HUS IT-förvaltning 375 370 390 20 5,4 % 15 4,1 %
   Vårdpersonal 4 4 5 1 28,8 % 2 41,2 %
   Läkare 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
   Övrig personal 371 366 385 19 5,3 % 14 3,8 %
   Specialarbetare 0 1 0 -1 -85,7 % 0 -77,3 %
HUS Apotek 327 341 373 32 9,4 % 47 14,3 %
   Vårdpersonal 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
   Läkare 1 1 1 0 0,0 % 0 41,5 %
   Övrig personal 93 93 102 8 8,9 % 8 9,1 %
   Specialarbetare 233 247 271 24 9,6 % 38 16,3 %
HUS Logistik 400 427 464 37 8,7 % 64 16,1 %
   Vårdpersonal 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
   Läkare 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
   Övrig personal 400 427 464 37 8,7 % 64 16,1 %
   Specialarbetare 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
HUS Asvia 3 895 3 796 3 727 -69 -1,8 % -168 -4,3 %
   Vårdpersonal 11 0 11 11 0,0 % 0 -0,4 %
   Läkare 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
   Övrig personal 3 884 3 796 3 716 -80 -2,1 % -168 -4,3 %
   Specialarbetare 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
HUS Diagnostikcentrum 2 880 3 154 2 966 -188 -6,0 % 85 3,0 %
   Vårdpersonal 1 962 2 247 2 028 -219 -9,7 % 67 3,4 %
   Läkare 382 386 375 -12 -3,0 % -8 -2,0 %
   Övrig personal 393 382 405 23 6,1 % 12 3,2 %
   Specialarbetare 144 139 158 19 13,5 % 14 9,6 %

 

TABELL 5

Antal anställda i dotterbolagen

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021
HNS-Fastigheter Ab 324 351 365 382
Uudenmaan Sairaalapesula Oy 232 223 233
Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy 378
HUCS Kliniska Tjänster Ab 45 49
HUCS-Institutet Ab 91 93 90 90
Orton Oy 175 179 193 194
Totalt 867 895 881 1044

 

TABELL 6

Personalförflyttningar 2021

Flyttad verksamhet Funktion Antal anställda
Vanda stad Instrumentvård hos affärsverket Munhälsovård 19
Samkommunen för social- och hälsovård i Mellersta Nyland Hjälpmedelstjänster i Samkommunen för social- och hälsovård i Mellersta Nyland (Keusote) 6

 

TABELL 7

Pensionerade

Personer (antal) Genomsnittsålder (år)
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Ålderspension (inkl. Förtida ålderspension) 356 374 443 420 64,4 64,5 64,6 64,7
Full invalidpension 13 23 18 21 58,2 60,0 59,7 58,1
Fullt rehabiliteringsstöd 58 47 53 58 48,5 45,8 47,2 49,6
Delinvalidpensioner (inkl. Partiellt rehabiliteringsstöd) 89 81 79 87 53,6 58,8 55,2 54,8
Totalt 516 525 593 586 60,6 61,0 61,7 61,5

 

TABELL 8

Antal anställda, utveckling 2017–2021

Antal anställda BS 2017 BS2018 BS 2019 BS 2020 BS 2021
Totalt 24 328 24 936 26 536 27 162 26 833
Vårdpersonal 13 208 13 383 14 310 14 595 14220
Läkare 3 118 3 227 3 430 3 445 3462
Övrig personal 6 739 6 984 7 415 7 636 7581
Specialarbetare 1 263 1 342 1 381 1 486 1570

 

TABELL 9

Antal anställda 5 år

Antal anställda Antal anställda utan förflyttningar Personalförflyttningar (personal, antal)
BS 2021 26 833 26 808 25
BS 2020 27 162 27 121 41
BS 2019 26 536 25 532 1 004
BS 2018 24 936 23 695 1 241
BS 2017 24 328 22 057 2 271

 

TABELL 10

Årsverken, utveckling 2017–2021*

BS 2017 BS 2018 BS 2019 BS 2020 BS 2021
HUS totalt 19 538 20 390 21 522 22482 22082
Vårdpersonal 10 332 10 598 11 159 11658 11285
Läkare 2 734 2 806 2 973 3090 3053
Övrig personal 5 721 6 173 6 533 6829 6803
Specialarbetare 750 814 857 905 942
* Ordinarie personal årsv

 

TABELL 11

Antal anställda inom HUS 31.12.2021 enligt typ av anställningsförhållande

Fast anställda Innehavare av öppen tjänst/
uppgift
Vikarier och
korttidsanställda
Personal totalt
Hlöä  %-osuus Hlöä %-osuus Hlöä %-osuus
Vårdpersonal 11 898 83,7 % 460 3,2 % 1862 13,1 % 14 220
Läkare 2 033 58,7 % 881 25,4 % 548 15,8 % 3 462
Övrig personal 5 911 78,0 % 913 12,0 % 757 10,0 % 7 581
Specialarbetare 1 023 65,2 % 399 25,4 % 148 9,4 % 1 570
Totalt 20 865 78,1 % 2 653 9,9 % 3 315 12,4 % 26 833

 

TABELL 12

Nyckeltal för personalen per personalgrupp 2021

Personal Typ av anställning
Årsverken Antal personal Andel av personalen Arbetande Fast anställda Visstidsanställda Pris per personar-
betstimme (€)
Personer som varit anställda mindre än ett år Sjukfrånvaro, dagar/person
Vårdpersonal 11 284,5 14 220 53,0 % 10 815 11 898 2 322 26,9 972 17,4
Läkare 3 053,3 3 462 12,9 % 2 772 2 033 1 429 53,1 210 5,9
Övrig personal 6 803,0 7 581 28,3 % 6 293 5 911 1 670 22,3 1023 16,9
Specialarbetare 941,6 1 570 5,9 % 1 381 1 023 547 29,7 357 6,3
Totalt 22 082,4 26 833 100,0 % 21 261 20 865 5 968 29,3 2562 15,1

 

Utvecklingssamtal Strategiska indikatorer
Genomförandegrad Upplevd nytta Index för arbetsförmåga Arbetsgivaren rekommenderas % Chefsindex Total personalomsättning, fast anställda (%) Personalomsättning, fast anställda (utan pensioner osv.) (%)
Vårdpersonal 58 % 70 % 3,94 50 % 3,7 10,8 % 8,6 %
Läkare 62 % 74 % 4,04 46 % 3,9 7,7 % 4,3 %
Övrig personal 67 % 73 % 4,10 78 % 3,8 10,9 % 7,8 %
Specialarbetare 71 % 78 % 4,02 74 % 3,9 9,5 % 7,3 %
Totalt 62 % 72 % 4,00 59 % 3,8 10,5 % 7,9 %

 

TABELL 13

Nyckeltal för personalen per resultatområde 2021

 

Personal 31.12. Genomsnittligt årsverkspris
1–12/2021 (inkl. undervisnings- och forskningspersonal)
Arbetsinsats, årsv (inkl. undervisnings- och forsknings-
personal)
Arbetsinsats, årsv (ordinarie personal HUS Total) Pris per arbetstimme (€) Fast anställda % Visstids-
anställda %
Anlitande av hyrd arbetskraft (€) Närvaro-%, total arbetstid (HUS-Total)
10 HUCS SJUKVÅRDSOMRÅDE 9 389 69 925 7 646 7 477 31,8 75,2 % 24,8 % 9 548 661 72,5%
110 Operationssalar, intensivvård och smärtbehandling 2 039 67 747 1 713 1 703 30,9 81,4 % 18,6 % 540 619 72,8%
114 Huvud- och halscentrum 977 72 241 730 713 32,4 73,9 % 26,1 % 2 252 848 71,2%
115 Internmedicin och rehabilitering 1 041 58 529 848 844 28,0 67,7 % 32,3 % 1 241 084 72,8%
116 Hjärt- och lungcentrum 802 73 598 676 664 33,4 78,5 % 21,5 % 3 287 928 73,1%
117 Kvinnosjukdomar och förlossningar 997 69 737 787 773 31,4 71,7 % 28,3 % 216 433 70,0%
118 Cancercentrum 575 71 790 445 423 32,2 73,1 % 26,9 % 406 540 71,6%
119 Muskuloskeletal och plastikkirurgi 640 78 102 545 534 34,2 76,8 % 23,2 % 687 091 74,1%
120 Inflammationscentrum 444 69 418 347 323 31,8 71,4 % 28,6 % 105 083 73,0%
121 Gastrocentrum 1 048 76 079 877 849 34,3 71,7 % 28,3 % 618 934 73,9%
124 Neurocentrum 647 70 049 538 512 32,5 74,7 % 25,3 % 192 102 73,1%
125 Raseborgs sjukhus 169 59 507 131 132 27,2 91,2 % 8,8 % 0 71,7%
128 Ledningen för HUCS sjukvårdsområde 10 89 017 9 9 52,6 100,0 % 0,0 % 0 82,1%
21 HUS KLINISKA TJÄNSTER PÅ LANDSKAPSNIVÅ 5 531 70 406 4 533 4 492 30,9 76,5 % 23,5 % 12 992 028 72,9%
211 Sjukvård för barn och unga 2 069 69 859 1 640 1 613 31,9 75,9 % 24,1 % 2 433 149 69,6%
212 Psykiatri 2 342 65 635 1 916 1 909 29,2 76,9 % 23,1 % 4 435 273 75,6%
213 Akuten 1 120 80 690 977 970 32,6 76,7 % 23,3 % 6 123 605 73,2%
228 Ledningen för HUS Kliniska tjänster på landskapsnivå 0 0 0 0 0,0 0,0 % 0,0 % 0 0,0%
30 HYVINGE SJUKVÅRDSOMRÅDE 1 079 71 518 883 883 31,4 79,5 % 20,5 % 107 353 72,3%
40 LOJO SJUKVÅRDSOMRÅDE 619 71 911 527 527 31,9 82,8 % 17,2 % 1 138 250 73,7%
60 BORGÅ SJUKVÅRDSOMRÅDE 520 69 566 411 411 31,3 78,9 % 21,1 % 1 189 384 70,6%
70 RESULTATOMRÅDET HUS LOKALCENTRAL 31 85 017 26 26 39,2 96,8 % 3,2 % 0 83,7%
71 RESULTATOMRÅDET HUS GEMENSAMMA 422 86 074 360 346 38,6 80,0 % 20,0 % -38 952 82,5%
73 RESULTATOMRÅDET HUS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 75 69 065 53 53 30,8 94,7 % 5,3 % 2 162 328 72,9%
74 RESULTATOMRÅDET HUS IT-FÖRVALTNING 442 68 281 390 390 32,4 85,0 % 15,0 % 0 82,0%
75 RESULTATOMRÅDET HUS APOTEK 470 53 518 373 373 24,4 80,5 % 19,5 % 0 77,1%
76 RESULTATOMRÅDET HUS LOGISTIK 516 47 892 464 464 22,2 88,8 % 11,2 % 601 896 80,9%
77 RESULTATOMRÅDET HUS ASVIA 4 117 42 166 3 727 3 727 19,9 81,0 % 19,0 % 3 277 344 79,4%
78 HUS DIAGNOSTIKCENTRUM 3 617 67 586 2 966 2 909 30,2 80,1 % 19,9 % 5 363 548 75,1%
Totalt (inkluderar Extern revision) 26 833 64 710 22 363 22 082 29,3 78,1 % 21,9 % 36 341 839 74,5%
Förverklig-
ande av introduktionen
Arbets-
givaren rekommen-
deras %
Chefsindex Den fasta personalens omsättning (%) Den fasta personalens omsättning (utan pensioner osv.) (%) Sjukfrånvaro-
procent
Sjukfrånvaro, dgr/pers. (HUS-Total) Index för arbetsförmåga
10 HUCS SJUKVÅRDSOMRÅDE 3,75 49,0 % 3,73 11.1% 8,6 % 4,31 % 14,7 3,95
110 Operationssalar, intensivvård och smärtbehandling 3,73 43,0 % 3,59 8,6 % 6,5 % 4,99 % 17,4 3,87
114 Huvud- och halscentrum 3,87 59,0 % 4,01 10,7 % 8,2 % 4,25 % 12,5 4,12
115 Internmedicin och rehabilitering 3,72 67,0 % 3,76 12,4 % 9,8 % 4,72 % 15,6 4,03
116 Hjärt- och lungcentrum 3,82 46,0 % 3,76 12,7 % 10,9 % 3,85 % 15,1 3,93
117 Kvinnosjukdomar och förlossningar 3,64 33,0 % 3,62 8,7 % 6,6 % 4,35 % 15,9 3,86
118 Cancercentrum 3,73 52,0 % 3,75 10,0 % 7,1 % 3,67 % 12,0 3,88
119 Muskuloskeletal och plastikkirurgi 3,64 47,0 % 3,75 11,1 % 8,0 % 3,65 % 13,5 4,00
120 Inflammationscentrum 3,87 49,0 % 3,81 10,6 % 8,1 % 4,01 % 12,6 4,05
121 Gastrocentrum 3,69 44,0 % 3,62 9,2 % 7,0 % 3,82 % 13,0 3,94
124 Neurocentrum 3,77 49,0 % 3,69 9,9 % 8,2 % 4,05 % 13,3 3,87
125 Raseborgs sjukhus 4,03 63,0 % 4,13 7,7 % 5,2 % 5,16 % 18,7 4,29
128 Ledningen för HUCS sjukvårdsområde 3,86 71,0 % 3,43 20,0 % 10,0 % 0,34 % 1,2 4,14
21 HUS KLINISKA TJÄNSTER PÅ LANDSKAPSNIVÅ 3,70 53,0 % 3,80 10,0 % 7,9 % 3,52 % 12,7 4,01
211 Sjukvård för barn och unga 3,66 49,0 % 3,63 9,7 % 8,1 % 3,49 % 12,9 3,97
212 Psykiatri 3,72 60,0 % 3,93 11,3 % 9,1 % 3,62 % 12,5 4,07
213 Akuten 3,75 44,0 % 3,83 11,5 % 10,1 % 3,36 % 12,7 3,97
228 Ledningen för HUS Kliniska tjänster på landskapsnivå 0,00 0,0 % 0,00 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,0 0,00
30 HYVINGE SJUKVÅRDSOMRÅDE 3,65 57,0 % 3,87 12,3 % 9,0 % 4,50 % 16,2 3,96
40 LOJO SJUKVÅRDSOMRÅDE 3,77 58,0 % 3,67 8,7 % 6,4 % 4,20 % 16,8 4,07
60 BORGÅ SJUKVÅRDSOMRÅDE 3,43 48,0 % 3,66 14,3 % 10,2 % 5,00 % 19,7 3,89
70 RESULTATOMRÅDET HUS LOKALCENTRAL 3,43 86,0 % 3,45 6,7 % 3,3 % 0,50 % 1,4 4,33
71 RESULTATOMRÅDET HUS GEMENSAMMA 3,67 85,0 % 4,08 12,4 % 10,4 % 1,30 % 4,2 4,14
73 RESULTATOMRÅDET HUS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 3,58 73,0 % 3,79 8,5 % 5,6 % 4,50 % 15,1 4,07
74 RESULTATOMRÅDET HUS IT-FÖRVALTNING 3,86 80,0 % 4,02 9,8 % 7,7 % 2,30 % 8,0 4,23
75 RESULTATOMRÅDET HUS APOTEK 3,77 77,0 % 3,98 5,8 % 5,6 % 3,70 % 12,0 3,98
76 RESULTATOMRÅDET HUS LOGISTIK 3,86 77,0 % 3,92 9,7 % 8,1 % 4,80 % 16,9 4,11
77 RESULTATOMRÅDET HUS ASVIA 3,62 78,0 % 3,75 12,1 % 8,5 % 5,50 % 19,6 4,05
78 HUS DIAGNOSTIKCENTRUM 3,81 61,0 % 3,70 9,5 % 6,3 % 4,60 % 15,8 3,95
Totalt (inkluderar Extern revision) 3,72 59,0 % 3,77 10,5% 7,9% 4,20 % 15,1 4,00

 

TABELL 14

Utbetalade löner per personalgrupp*

Antal anställda 31.12.2021 Löner Arbetstids-
ersättningar
Arbetstids-
ersättningarnas %-andel av lönerna
Vårdpersonal 14 220 577 195 105 103 061 444 17,9 %
Läkare 3 462 306 471 798 85 703 519 28,0 %
Övrig personal 7 581 268 545 843 22 338 152 8,3 %
Specialarbetare 1 570 66 321 871 862 432 1,3 %
Arvoden 8 052 683
Periodiserade och aktiverade löner och arvoden* 7 869 086 695 289 8,8 %
Förtroendepersonernas arvoden 705 606
Totalt* 26 833 1 219 423 820 212 660 836 17,4 %
*exklusive personalersättningar

 

TABELL 15

Tjänstgöringstid på HUS

Antal anställda Procentandel
Högst ett år 2 562 9,5 %
1–2 år 4 032 15,0 %
3–4 år 3 065 11,4 %
5–9 år 4 821 18,0 %
10–19 år 6 665 24,8 %
minst 20 år 5 688 21,2 %
Totalt 26 833 100,0 %

 

TABELL 16

Fortbildning 2015 2017–2021

År Dagar/pers./år
2021 2,2
2020 2,1
2019 3,6
2018 3,5
2017 3,3

 

TABELL 17

Sjukfrånvaroprocent 2017–2021

År Sjukfrånvaroprocent
2021 4,2 %
2020 4,2 %
2019 3,9 %
2018 4,0 %
2017 4,0 %
Förändring 2020-2021 0,00 %

 

TABELL 18

Sjukfrånvarodagar 2017–2021

År Sjukfrånvarodagar tot. Sjukfrånvarodagar/pers.
2021 404 385 15,1
2020 399 749 14,8
2019 350 250 13,6
2018 351 215 14,1
2017 325 269 13,4

 

TABELL 19

Sjukfrånvaro

HUS Jämförelseobjekt
Kostnader för sjukfrånvaro av lönebeloppet 2021 4,0 % 3,7 %

 

TABELL 20

Andelen invalidpensionspremier 2017–2021

År Invalidpensionspremiernas andel av lönebeloppet Jämförelseobjekt
2021 0,86 % *
2020 0,66 % 0,98 %
2019 0,64 % 0,90 %
2018 0,60 % 0,85 %
2017 0,51 % 0,77 %
* uppgifter inte tillgängliga per 16.2.2022 (Kevas Avain-uppgifter)

 

TABELL 21

Sammandrag över olycksfall 2020–2021

Olycksfall Förklaring 2020 2021
Ersatta Alla olycksfall i arbetet eller vid pendling samt yrkessjukdomar och misstänkta sådana, för vilka ersättning utgått 964 994
Övriga anmälda Olyckor som inte föranlett ersättningar eller för vilka ersättning inte har sökts samt händelser som kunde undvikas i sista stund 1 871 1 988
Alla anmälda Ersatta och anmälda, sammanlagt 2 835 2 982

 

TABELL 22

Yrkessjukdomar och olycksfall 2017–2021

År 2017 2018 2019 2020 2021
Arbetsolycksfall 531 544 517 564 504
Olycksfall vid pendling 465 511 491 400 490
Yrkessjukdomar 3 0 14 33 19
Misstanke om yrkessjukdom 6 6 24 110 36
Totalt 1 005 1 061 1 046 1 107 1 049
Av de misstänkta yrkessjukdomsfallen är 16 covid-19-fall. Av de 19 yrkessjukdomsfallen för vilka ersättning utgått är 8 covid-19-relaterade yrkessjukdomar.

 

TABELL 23

Strategiska mål

Mål Mätare Målnivå 2021 Utfall 2021
Personalen rekommenderar HUS som arbetsgivare Rekommendation av arbetsgivaren
(arbetsmiljöbarometern)
>85% rekommenderar 59 %
Personalen är engagerad Total personalomsättning, fast anställda 5,5 – 6,5 % 10,5 %
Personalomsättning, fast anställda (utan pensioner osv.) 7,9 %