Pilotprojektet för regional rekrytering lyfte fram nya rutiner för att utveckla rekryteringen. Genom rekryteringskommunikation försöker vi nå alltfler sökande.

Som ett strategiskt projekt genomförde vi 2020 projektet högklassig rekryteringsprocess där en modell skapades för HUS rekryteringsprocess och de regionala rekryterarna. Projektgruppen bestod av företrädare för de olika resultatområdena och resultatenheterna. 

År 2021 började vi testa modellen vid Borgå sjukhus där en regional rekryterare inledde sitt arbete. I den nya verksamhetsmodellen jobbar rekryteraren centraliserat som stöd för cheferna och en aktiv aktör i rekryteringarna inom resultatområdet och resultatenheterna. 

Genom att tillämpa verksamhetsmodellen vill vi förbättra möjligheterna att möta utmaningarna på rekryteringsmarknaden, till exempel tillgången på talanger, samt säkerställa en utmärkt upplevelse för den sökande. Syftet med pilotprojektet är att ur den nya modellen lyfta fram de bästa rutinerna som vi kunde tillämpa även i andra enheter. Experimentet har redan fått en positiv inverkan på kandidatens upplevelse, hela rekryteringsprocessen har blivit mer homogen och för cheferna har tid frigjorts för andra uppgifter. 

En framgångsrik rekryteringsprocess påverkar arbetsgivarvarumärket

Konkurrensen om talanger inom vårdbranschen är hård i hela landet. HUS attraktivitetsfaktorer omfattar bland annat specialiserad sjukvård samt ett meningsfullt arbete vid Finlands största universitetssjukhus. 

År 2021 erbjöd vi totalt 3 359 arbetstillfällen, vilket är 14 procent flera än året innan. Drygt 27 000 personer sökte jobb hos oss, dvs. 23 procent färre än 2020, vilket signalerar en bristande tillgång på talanger. 

I syfte att nå kandidater satsade vi alltmer på att marknadsföra rekryteringen genom publicerade jobbannonser, till exempel genom att öka synligheten och i annonseringen fokusera på den rätta målgruppen. 

En vällyckad rekryteringsprocess påverkar också kandidatprocessen, arbetsgivarvarumärket och därigenom tillgången på talanger på ett positivt sätt.  

Mer information om rekryteraren vid Borgå sjukhus (på finska)