Koronaepidemia loi yhä epävarmuutta talouteen.

HUSin valtuusto vahvisti tilikauden tulostavoitteeksi alkuperäisen nollatuloksen sijasta 15 miljoonan euron ylijäämän. Tähän vaikutti tulevina vuosina edelleen jatkuvan pandemiatilanteen ja siitä aiheutuvan koronan hoito- ja palveluvelan tuoma epävarmuus. Vuodelta 2019 HUSin taseessa oli 15 miljoonan euron kattamaton alijäämä, mikä näin katettiin.

Sitovat nettokulut alittivat talousarvion 127,1 miljoonalla eurolla.

Palvelutuotannon toimintavolyymi alitti talousarvion 3,6 prosenttia, mutta kasvoi edellisvuoteen verrattuna 3,7 prosenttia.

Hoitamiemme potilaiden kokonaismäärä, mukaan lukien yhteispäivystysten terveyskeskuspotilaat, oli 668 939 henkilöä. Määrä laski edellisestä vuodesta 13 446 henkilön verran. Erikoissairaanhoidossa, mukaan lukien ostopalvelut, hoidimme yhteensä 588 067 eri potilasta eli 3,9 prosenttia edellistä vuotta vähemmän. Väheneminen johtui pääosin siitä, että vuonna 2020 koronavirustaudin drive-in-testauksen asiakaskäynnit kirjattiin tilastoihin erikoissairaanhoidon käynteinä.

Palveluidemme kysyntä kasvoi edellisvuoden notkahduksen jälkeen, mutta jäi kuitenkin vuonna 2021 yhä alemmaksi kuin vuonna 2019.  Kiireetöntä hoitoa koskevien lähetteiden vertailukelpoinen määrä 334 976 kasvoi 6,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

HUSin jäsenkuntien erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset kustannukset olivat vuonna 2021 keskimäärin 1 044 euroa, mikä oli noin 3,4 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Toimintakulut

Toimintakulut, yhteensä 2809,7 miljoonaa euroa, ylittivät talousarvion 1 prosentin eli 27,5 miljoonaa euroa. Vuoteen 2020 verrattuna toimintakulut kasvoivat 8,8 prosenttia eli 227 miljoonaa euroa.

Koronaepidemia vaikutti edellisvuoden tapaan merkittävästi eri toimintakululajien toteumaan. Henkilöstökulut olivat 13,3 miljoonaa euroa, sairaanhoidollisten palvelujen ostot 33,0 miljoonaa euroa, työvoiman vuokraus 4,6 miljoonaa euroa ja tutkimus- ja hoitotarvikkeet 27,8 miljoonaa euroa talousarviota suuremmat. Sen sijaan tutkimuskapasiteettipalveluiden ostot alittivat talousarvion 29,4 miljoonalla eurolla kuten myös laboratoriotarvikkeet 10,8 miljoonalla eurolla.