Vuoden 2021 investointimenomme olivat kaikkiaan 250 miljoonaa euroa, josta rakennusinvestointeihin käytettiin 184,1 miljoonaa euroa.

Kustannuksiltaan suurimmat rakennushankkeet olivat Siltasairaala 70 miljoonalla eurolla, uusi Tammisairaala 18,9 miljoonalla eurolla ja Puistosairaalan peruskorjaus 16,5 miljoonalla eurolla. Ensimmäiset aikuiskirurgian toiminnot muuttivat sairaalaan lokakuussa, kun peruskorjauksen ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen. Suunnittelu- tai toteutusvaiheessa oli lisäksi 17 yli 10 miljoonan euron rakennushanketta.

Pääosa suurista hankkeista sijoittui Meilahden, Jorvin, Peijaksen ja Hyvinkään sairaala-alueille. Omien rakennusinvestointien lisäksi osallistuimme laajalla panokselle Laakson sairaala-alueen uuden yhteissairaalan suunnitteluun yhdessä Helsingin kaupungin kanssa.

Suurin yksittäinen laiteinvestointi kohdistui Puistosairaalan laite- ja kalustevarusteluun. Kaikkiaan laiteinvestointeihin käytettiin 35,6 miljoonaa euroa.

HUS Tietohallinnossa kustannuksiltaan suurimmat omat investointimme vuonna 2021 olivat potilastietojärjestelmiin liittyvät hankkeet, kuten e-terveyspalveluiden kehittäminen, kliiniset analytiikkasovellukset sekä Apottijärjestelmään liittyvät integraatioprojektit. Tietohallinnon investointeja teimme vuoden aikana kaikkiaan 25,8 miljoonalla eurolla.