Jäsenkuntien maksuosuus oli yhteensä 1,8 miljardia euroa, alittaen talousarvion 5,9 prosentilla ja nousten edellisvuodesta 0,3 prosenttia.

HUSin jäsenkuntien erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset kustannukset olivat vuonna 2021 keskimäärin 1 044 euroa.

Sairaanhoidollisen palvelutuotannon laskutus muilta kuin jäsenkuntamaksajilta oli 218,1 miljoonaa euroa. Se oli 1,4 miljoonaa euroa eli 0,7 prosenttia pienempi kuin talousarviossa. ERVA-alueen laskutus jäi talousarviosta vain 0,5 miljoonaa euroa eli 0,6 prosenttia. Muiden sairaanhoitopiirien laskutus sen sijaan ylitti talousarvion 2,1 miljoonalla eurolla.