Hoidimme vuoden 2021 aikana teho- ja vuodeosastoilla 2 156 koronavirustartunnan saanutta potilasta.

Hoitojaksoihin sisältyi yhteensä 17 506 hoitopäivää, joista vaativaa tehohoitoa oli lähes neljä tuhatta päivää. Laskutusta koronapotilaiden hoitojaksoista kertyi 35,1 miljoonaa euroa. Osastohoidon lisäksi koronavirusinfektiot aiheuttivat päivystyskäyntien laskutusta 2,1 miljoonaa euroa. 

Koronaepidemia vaikutti jo toista vuotta toimintaamme, jonka perusteella haimme valtionavustusta epidemian aiheuttamien kulujen kattamiseksi huhtikuussa 2021 ja marraskuussa 2021. HUSille myönnettiin sairaanhoitopiireille kohdennettua avustusta sekä muihin välttämättömiin kustannuksiin kohdennettua avustusta yhteensä 75,6 miljoonaa euroa. 

Koronaviruksen testauksen ja analytiikan laskutus HUSin jäsenkunnille ja erityisvastuualueeseen kuuluville sairaanhoitopiireille oli yhteensä 252,4 miljoonaa euroa.