Palvelutuotantomme toimintavolyymi alitti talousarvion 3,6 prosenttia ja kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 3,7 prosenttia.

Avohoidon osuus HUSin erikoissairaanhoidosta oli hieman pienempi kuin edellisvuonna eli 45,2 prosenttia (2020: 46,1 prosenttia). Avohoidon laskutuksen osuus koko HUSin omasta palvelutuotannosta eli erikoissairaanhoidosta ja perusterveydenhuollosta oli 46,4 prosenttia. Tuotelukumäärien mukaisesti tarkasteltuna avohoidon osuus oli vuonna 2020 HUSin erikoissairaanhoidosta 87,9 prosenttia ja koko palvelutuotannosta 88,7 prosenttia.

Psykiatrian hoitopäivien lukumäärä kasvoi 2,4 prosenttia.

Sairaanhoidollinen palvelutuotanto TP 2020 TA 2021 TP 2021 Poikk.-%
TP 2021 /
TA 2021
Muutos-%
TP 2021 /
TP 2020
Palvelutuotanto
– Vertailukelpoinen volyymi -3,6 % 3,7 %
– Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) 158 758 162 528 2,4%
– NordDRG-tuotteet, lkm 710 722 790 859 745 297 -5,8% 4,9%
     DRG-ryhmät 153 034 171 252 156 459 -8,6% 2,2%
     DRG-O-ryhmät 158 385 173 880 191 666 10,2% 21,0%
     Tähystykset 28 777 33 270 31 986 -3,9% 11,2%
     Pientoimenpiteet 86 648 108 026 71 364 -33,9% -17,6%
     900-ryhmä 282 547 303 515 291 619 -3,9% 3,2%
Kustannusperusteinen jakso 1 331 916 2 203 140,6% 65,5%
– Käyntituotteet, lkm, somatiikka 1 384 605 1 987 582 1 423 576 -28,4% 2,8%
– Käyntituotteet, lkm, psykiatria 532 133 0 542 952 /0 2,0%
– Sähköiset palvelut, lkm 97 226 121 759 80 492 -33,9% -17,2%
– Tk-päivystyskäynnit, lkm 206 425 257 385 232 219 -9,8% 12,5%
– Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm 990 4 928 397,8%
– Käyntisuoritteet, lkm 2 818 138 2 901 079 2,9%
     Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) 261 649 265 861 1,6%
     Ensikäynnit, lkm 212 257 240 812 13,5%
– Hoitopäivävälisuoritteet, lkm 762 399 769 848 1,0%
– Leikkaukset, lkm 78 532 86 772 10,5%
     Päiväkirurgiset, lkm 29 285 34 473 17,7%
– Synnytykset, lkm 31.12.2021 15 753 17 263 9,6%
1) Ei sisällä asumispalvelupäiviä

Koronapandemian vaikutukset käytettävissä olevaan tehohoidon kapasiteettiin lievenivät edellisvuodesta ja leikkausten määrä kasvoi vuoteen 2020 verrattuna 10,5 prosenttia. Vuoden 2019 tasoon ei kuitenkaan vieläkään päästy. Leikkauksia tehtiin kaikkiaan 86 772 kappaletta, joista 65 214 oli kiireettömiä leikkauksia (lisäystä +16 prosenttia) ja 21 523 päivystyksellisiä leikkauksia (vähentymistä -4 prosenttia).

Elinsiirtoja tehtiin vuonna 2020 yhteensä 420 eikä koronaepidemia vaikuttanut niiden määriin kuluneenakaan vuonna.

Laskutukseltaan merkittävimmät tuotteet, TOP25, 2021 Keskilaskutus (ka) Laskutus € Tuote lkm
103 Sydämensiirto 195 244 7 028 798 36
090 Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, ei komplisoitunut 4 883 7 197 926 1 474
386N Vastasyntynyt, syntymäpaino alle 1000 g 171 284 7 365 231 43
104B Usean sydämenläpän leikkaus tai yksittäisen läpän komplisoitunut leikkaus 27 399 7 507 266 274
001B Muu kallonsisäinen verisuonikirurginen toimenpide 24 638 7 539 349 306
480 Maksansiirto 108 283 7 688 078 71
104D Sydänläpän istuttaminen katetrisaatiossa 25 973 7 740 066 298
416N Sepsis, aikuinen 6 946 7 834 652 1 128
112B Rytmihäiriölähteen hävittäminen katetrisaatiossa 11 256 8 138 076 723
149 Laaja ohuen tai paksunsuolen leikkaus, ei komplisoitunut 10 587 8 257 793 780
014A Aivoinfarkti tai muu pitkäkestoinen aivoverenkierron häiriö, ei trombolyysihoitoa, komplisoitunut 5 271 8 544 231 1 621
415 Infektiosairauden operatiivinen hoito 12 561 8 566 911 682
478 Verisuoniston muu kirurginen hoito, komplisoitunut 12 256 8 591 725 701
580G Suun alueen ongelman hoito yleisanestesiassa 3 656 8 659 895 2 369
302 Munuaisensiirto 40 952 9 377 938 229
127 Sydämen toiminnanvajaus tai kardiogeeninen shokki 3 717 9 742 200 2 621
219 Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut 7 797 10 151 312 1 302
148 Laaja ohuen tai paksunsuolen leikkaus, komplisoitunut 17 470 11 617 552 665
209E Lonkan primaari tekonivelleikkaus, ei komplisoitunut 6 489 11 770 774 1 814
209G Polven tai nilkan primaari tekonivelleikkaus 5 700 12 106 195 2 124
371 Keisarileikkaus, ei komplisoitunut 4 361 12 196 388 2 797
483 Henkitorviavanteen vaativa tehostettu hoito tai tehohoito 108 900 13 830 337 127
372 Alatiesynnytys, ongelmia 3 541 17 120 057 4 835
373 Alatiesynnytys, ongelmaton 2 453 18 429 265 7 513
089 Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, komplisoitunut 6 895 19 401 359 2 814