Kokonaistuottavuutemme kehitystä seurataan kustannus per potilas -tunnusluvulla.

HUSin kustannus potilasta kohden oli vuonna 2021 3 245 euroa, kun se vuonna 2020 oli 3 123 euroa, kasvua edelliseen vuoteen oli siten 3,9 prosenttia. Kasvua selittää erityisesti se, että vuonna 2020 koronatestauksen drive-in asiakkaat laskettiin mukaan potilaiksi, mikä alensi kustannuksia potilasta kohden. Deflatoitu kustannus potilasta kohden kasvoi vuoteen 2020 verrattuna 0,8 prosenttia. Tavoitteenamme oli, että kustannus per potilas laskisi HUS tasolla -1 % edellisen vuoteen verrattuna.