Vuoden 2016 alusta alkaen biopankkisuostumuksia on kerätty yli 150 000 kappaletta. Vuoden loppuun mennessä biopankkiin oli kerätty näytteitä lähes 115 000 henkilöltä. Parafiinivalettujen kudosnäytteidemme arkisto sisältää lähes 700 000 henkilön näytteet.

Biopankkisuostumusten ja -näytteiden keräys nousi tavoitetasolle koronavirusepidemiasta ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönotosta huolimatta. Sähköisten biopankkisuostumusten määrä lisääntyi verrattuna paperisten suostumusten määrään. 

Yhteistyö biopankkitoiminnallisuuksien lisäämiseksi Apotti-järjestelmään ja Maisa-portaaliin jatkuu edelleen. Biopankkinäytepyyntöjen automatisointi robotiikkaa avuksi käyttäen eteni toteuttamisvaiheeseen.

FinnGen-hankkeen painopistealueista tehostimme biopankkinäytteiden keräystä erityisesti neurologisilta ja gastrologisilta potilailta. 

Helsingin Biopankin aineisto karttui vuonna 2021 yli 15 000 uudella B-Bio-0-näytteellä, eli keskimäärin noin 60 uudella näytteellä joka arkipäivä.

Vuonna 2021 keräsimme tuorekudosnäytteitä yhteistyössä HUSLABin patologian laboratorioiden kanssa yli 1 100 kappaletta. Kaikkiaan tuorekudosnäytteitä on kuuden vuoden aikana kertynyt lähes 7000. Jatkoimme nestebiopsianäytteiden (soluvapaa DNA-näyte) keräämistä syöpäpotilailta, ja vuoden 2021 loppuun mennessä nestebiopsianäytteitä oli kertynyt jo yli 5200 kappaletta. 

Vuoden aikana käynnistimme useita kohdennettuja näytekeräysprojekteja yhteistyössä tutkimusryhmien kanssa.