Tutkijamme osallistuvat yhä enemmän laajoihin kansainvälisiin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin, jotka toimivat kokonaan EU:n rahoituksella.

Vuonna 2021 EU:n Horizon 2020-rahoituksen saivat jopa kuusi suurhanketta, joissa HUS on mukana. Näiden tavoitteena on muun muassa valjastaa tekoäly ja digitaaliset teknologiat terveydenhuollon palvelukseen ja tuottaa ratkaisuja yksilölliseen ja ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon.

AI-Mind – Artificial intelligence for dementia prevention

AI-Mind-hankkeessa tutkijoiden tavoitteena on löytää lievästä kognitiivisesta heikentymästä kärsivien joukosta jo varhaisessa vaiheessa ne henkilöt, joilla on lähivuosien aikana merkittävästi suurentunut riski edetä muistisairauteen. Tällä hetkellä muistisairaus tunnistetaan usein vasta edenneessä vaiheessa, ja nykyiset hoitovaihtoehdot keskittyvätkin oireiden hallintaan eivätkä taudin etenemisen ehkäisemiseen. Muistisairauden etenemistä voitaisiin kuitenkin merkittävästi hidastaa muun muassa sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden tehokkaalla hoidolla, ruokavaliolla ja kognitiivisella kuntoutuksella.

Kun dementian riski tunnistetaan varhain, voidaan sairauden seuranta ja tuki kohdistaa siitä eniten hyötyviin potilaisiin. Tutkimuksessa kehitettävät työkalut varhaisen riskin tunnistamiseksi lisäisivät kustannustehokkuutta muistisairauksien hoidossa. Merkittävän inhimillisen taakan lisäksi muistisairauksien suorat ja epäsuorat kustannukset yhteiskunnalle ovat valtavat, ja ne lisääntyvät edelleen väestön ikääntymisen myötä. Tällä hetkellä muistisairauksien diagnostiikka eroaa suuresti Euroopan eri maissa: tutkimuksessa pyritään myös yhtenäisen hoitoketjun kehittämiseen, mikä lisäisi potilaiden tasa-arvoista hoitoon pääsyä.

Lue lisää AI Mind -hankkeesta 

Tekoäly voi löytää kohonneen dementiariskin jo viikossa – Nopea diagnoosi mullistaisi sairauden ennaltaehkäisyn

AICCELERATE

Kolmesta pilottihankkeesta koostuvassa AICCELERATE-projektissa pyritään tuottamaan vaikuttavia ja kustannustehokkaita terveydenhuollon palveluita hyödyntämällä edistyneitä tekoälyteknologioita. Projektissa kehitetään ”älykkään sairaalan” alustaratkaisuja, älykkäitä digihoitopolkuja sekä mahdollisuuksia optimoida sairaalan toimintaa. Pilottien jälkeen toimivaksi osoitettu konsepti on tarkoitus laajentaa osaksi erikoissairaanhoidon palvelujen kehittämistä. Yksi hankkeen tavoite on hoitokokonaisuuksien tehokkuuden lisääminen ja kustannusten vähentäminen 20–30 prosentilla. Uudet ratkaisut auttavat myös työajan kohdentamisessa sitä eniten tarvitseville. Lisäksi on tarkoitus parantaa niin potilaan kuin terveydenhuollon ammattilaisen käyttäjäkokemusta ja luottamusta suhteessa kehitettyihin ratkaisuihin. 

Lue lisää AICCELERATE-hankkeesta 

BIGPICTURE

BIGPICTURE-hankkeen tavoitteena on luoda ensimmäinen eurooppalainen, eettinen ja tietosuojaltaan yhteensopiva patologian toimintaympäristö hyödyntämällä tekoälyalgoritmeja. Hankkeessa rakennetaan alusta, jonka kehittämiseen osallistuu patologeja, tutkijoita, tekoälyn kehittäjiä, potilaita ja teollisuuden edustajia. Alustalla jaetut tietoaineistot ja algoritmit ovat tutkimuksen käytettävissä ja sen ylläpitoa on tarkoitus jatkaa myös projektin päätyttyä. HUS koordinoi hankkeessa keuhkojen ja hengitysteiden diagnostisten näytteiden keräämistä ja toimii kliinisenä asiantuntijana patologisten kuvien turvallisen käyttöympäristön rakentamisessa.

Lue lisää BIGPICTURE-hankkeesta

DECIDER – Improving clinical decisions in cancer

DECIDER on tutkimus- ja innovaatiohanke, jossa tavoitteena on kehittää munasarjasyövän diagnostiikkaa ja hoitoa. Hankkeessa kehitetään uusia diagnostisia työkaluja, joiden avulla voidaan tunnistaa paremmin ja aikaisemmassa vaiheessa munasarjasyöpäpotilaat, joille nykyhoidot eivät toimi, hyödyntäen mm. kasvaimesta saatavaa genomitietoa ja kasvaimen solujen ja kudosarkkitehtuurin piirteitä tekoälypohjaisen kuva-analyysin menetelmin. Lisäksi näille potilaille pyritään löytämään tehokkaita, yksilöllisiä hoitomuotoja syöpäkasvaimesta mitatun tiedon perusteella. 

Lue lisää DECIDER-hankkeesta 

INTERVENE

Hankkeen tavoitteena on edistää genomitiedon hyödyntämistä poistamalla monia siihen nykyisellään liittyviä haasteita. Hankkeessa kehitetään tekoälyn avulla entistä tarkempia riskinarviointiin soveltuvia menetelmiä ja testataan niiden toimivuutta kansainvälisessä biopankkiverkostossa sekä yhteistyössä käytännön terveydenhuollon toimijoiden kanssa Suomessa HUSin alueella, Virossa ja Italiassa.

HUSin kanssa yhteistyössä toteutettavassa osiossa tullaan tarjoamaan joukolle rintasyöpädiagnoosin saaneita potilaita ja heidän lähisukulaisilleen mahdollisuutta saada hankkeessa kehitettäviin ennustetyökaluihin perustuvaa riskitietoa.

Hanketta koordinoi Helsingin yliopisto, ja Suomesta siinä on mukana HUSin lisäksi HUSIn alaisuudessa toimiva Helsingin Biopankki, Aalto-yliopisto sekä tieteen tietotekniikan keskus CSC.

Lue lisää INTERVENE-hankkeesta

VoICES

Hankkeessa kehitetään usean eurooppalaisen lastensairaalan ja muiden partnereiden (mm. Italian Unicef) kanssa potilaskokemuksen mittaamiseen soveltuvaa kyselyä lapsille. 

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa lasten osallistumista lastensairaanhoidon laadun arviointiin ja parantamiseen siten, että lasten omat mielipiteet lapsiystävällisen hoidon toteutumisesta tulevat esille ja huomioiduksi. Hankkeessa kehitetään lapsille suunnattu potilaspalautekysely (Patient-Reported Experience Measures, PREMs), joka jaetaan EU:n lastensairaalaverkostossa ECHO:ssa ja sitä ehdotetaan välineeksi lasten asiakaskokemuksen mitaamiseksi sairaalahoidossa. 

Lue lisää VoICES-hankkeesta