Erikoisalan ja tulosyksikön erikoistumiskoulutusta tukevat koulutuslääkärit tuovat järjestelmällisyyttä erikoistuvien lääkärien ohjaukseen.

Aloitimme vuoden 2021 alussa koulutuslääkärimallin, joka on käytössä kaikissa Suomen yliopistosairaaloissa. Mallissa kukin tulosyksikkö nimeää vähintään yhden koulutuslääkärin vastaamaan yksikössä erikoistumiskoulutuksesta. Kaikkiin Hyks-sairaanhoitoalueen ja Maakunnallisten kliinisten palveluiden tulosyksiköihin on nimetty ainakin yksi koulutuslääkäri. 

Tavoitteena yhtenäiset käytännöt koko HUSiin

Koulutuslääkärit tapaavat toisiaan joka toinen kuukausi. Verkostotapaamisissa he kertovat tehtävistään ja toiminnastaan, ja tarkoituksena on luoda kaikkiin tulosyksiköihin yhtenevät erikoistumiskoulutuksen käytänteet. Esimerkiksi joka puolella HUSia koulutuslääkärit ovat aloittaneet erikoistuvien lääkärien kanssa säännölliset arviointikeskustelut. Keskustelussa tarkastellaan, onko erikoistuva lääkäri päässyt koulutukselleen antamiin tavoitteisiin. 

Erikoistuvat lääkärit ja koulutuslääkärit ovat molemmat olleet uuteen malliin tyytyväisiä. Koulutuslääkäreistä on alkanut muodostua erittäin tärkeä osa käytännön koulutusta, joka annetaan sairaalan yksiköissä. Haasteena uudessa mallissa koulutuslääkärit ovat kokeneet ajanpuutteen suhteessa uuden toimenkuvan työmäärään. Helsingin yliopisto on kumppanimme koulutuslääkärimallin toteuttamisessa, ja se esimerkiksi tarjoaa pedagogista lisäkoulutusta koulutuslääkäreille.

Lue lisää Husarin jutusta: Laatua erikoistumiskoulutukseen