Koronavirusinfektion pitkäaikaisoireiden poliklinikka avasi ovensa kesäkuussa 2021. Samaan aikaan käynnistyi myös pitkittyneen koronavirusinfektion kohorttitutkimus.

Pitkittyneestä koronavirustaudista kärsivien potilaiden hoitoon keskittynyt poliklinikka avautui kesällä. Poliklinikan potilaat on kutsuttu mukaan myös kohorttitutkimukseen, jossa seurataan taudin ennustetta, oireita ja potilaan toimintakykyä. Poliklinikalla on alkamassa myös omahoitoa koskeva tutkimus, jossa tutkittavat satunnaistetaan kolmeen vertailuryhmään.

Satunnaistetussa kontrolloidussa kokeessa verrataan kahta omahoito-ohjelmaa ja poliklinikan tavanomaista hoitoa keskenään niin, että kaikki ryhmät saavat tavanomaista hoitoa, mutta omahoito-ohjelmat ovat kahdella tutkittavien ryhmällä lisänä. 

”Pitkäkestoista koronavirustautia pidetään monitekijäisenä sairautena, joka koostuu viruksen aiheuttamista vaurioista, mahdollisista autoimmuunireaktioista sekä keskushermoston toimintahäiriöstä. Kohorttitutkimuksen tavoite on ymmärtää sairautta, sen ennustetta, potilaiden työ- ja toimintakykyä ja sairauden luonnollista kulkua”, ylilääkäri Helena Liira kertoo.

Mahdollisuuksia monenlaiselle tutkimukselle

Yhtä aikaa poliklinikan kanssa käynnistynyt tieteellinen tutkimustoiminta antaa lähtökohdan monenlaisille tutkimusasetelmille ja jatkotutkimukselle. Monialaiseen tutkijaverkostoon kuuluu poliklinikan omien lääkäreiden ja psykologin lisäksi niin infektio- kuin muidenkin erikoisalojen lääkäreitä sekä virologeja Helsingin yliopistosta. 

”Osallistuimme EU-rahoituksen hakuun, joka vaati paljon työtä, mutta toi myös valtavasti mahdollisuuksia. Jos saamme rahoituksen, voimme tutkia taudin mekanismia, esimerkiksi aivo-suoliyhteyttä, geenejä, proteiineja ja lipidejä. Lisärahoitus toisi siis paljon lisämahdollisuuksia”, Liira sanoo.

Pitkittyneen koronavirusinfektion tutkimuksessa yhteistyö perustutkijoiden eli sairauden mekanismin tutkijoiden ja kliinikkotutkijoiden eli käytännön lääkärintyötä harjoittavien tutkijoiden välillä on tärkeää. 

”Yhdessä tehty rahoitushakemus syvensi yhteistyötä ja toi laajuutta omaan näkökulmaan, josta on ollut apua myös potilaiden kohtaamisessa”, kertoo Liira.

Lue lisää:

Koronavirusinfektion jälkioireista kärsiviä on paljon – poliklinikan toiminta käynnistyy vaiheittain

Koronavirusinfektion pitkäaikaisoireiden poliklinikan toiminta käynnistynyt sujuvasti