Vuoden aikana olemme parantaneet ja laajentaneet tutkimuspalveluja muun muassa lisäämällä koulutuksia ja kehittämällä tutkijoiden käyttämiä sekä HUSin tutkimustoimintaan liittyviä sähköisiä palveluja.

Valmistauduimme tutkimuspalveluissa tulevan vuoden 2022 isoihin muutoksiin: eettisen toimikunnan toiminnan uudistukseen, tutkimuslupapalveluiden keskittämiseen sekä tutkimushoitajien siirtoon HYKS-instituutista HUSin palvelukseen. 

Lisää koulutustarjontaa, tutkimusneuvontaa ja uusia palveluja

Panostimme tutkijoille tarjottavien palveluiden laajentamiseen muun muassa laatimalla ohjeistuksen ja antamalla tukea ClinicalTrials.gov-tietokannassa tehtävään raportointiin, järjestämällä tutkijakoulutuksia eri aihealueista ja pitämällä kliinisen tutkimuksen foorumin. Kaikkien koulutusten sähköiset tallenteet ovat tutkijoiden vapaassa käytössä.

HUSin verkkosivuille koottua tutkijoille suunnattua ohjeistusta olemme kehittäneet niin, että tieto olisi helposti löydettävissä. Olemme tehneet sinne Usein kysytyt kysymykset -osion, josta löytyvät vastaukset tutkijoiden yleisimpiin pulmiin. Jos sieltä ei löydy vastausta, tutkijat ovat oppineet laittamaan kysymyksensä tutkimuspalvelut@hus.fi-sähköpostiimme. Olemme käyneet kertomassa yksikköjen viikkokokouksissa tutkimuksen tukipalveluista ja keskitetystä sähköpostineuvonnastamme. 

Rakensimme verkkosivuille myös eteenpäin ohjaavan lomakkeen, Tutkijan navigaattorin, opastamaan etenkin kokemattomia tutkijoita tutkimuksen suunnittelussa ja aloittamisessa.

Kilpailutimme sekä tieteellisen englannin kielentarkistuspalvelut että statistikkopalvelut HUSin tutkijoiden käyttöön. 

Harppauksia tutkimuksen sähköisten palvelujen tuottamisessa ja käytössä

Kehitimme suoraan tutkijoiden käytössä olevia sekä HUSin tutkimustoimintaa tukevia sähköisiä palveluja. Järjestimme käyttökoulutusta BC|RQUEST-työkalusta, jolla tutkija voi itse tuottaa tutkimukseensa genomiaineistoa HUSin tietoaltaan tiedoista, sekä loimme Tietohallinnon johdolla tietoturvallisen käyttöympäristön tutkimusdatan käsittelyyn. 

Tutkimusten kyselyiden ja tietokantojen rakentamiseen sekä ylläpitämiseen otettiin eCRF-hallintajärjestelmän rinnalle RedCAP-ohjelma. Kehitimme PowerBI-ohjelman käyttöä tutkimuksen ja opetuksen tunnuslukujen tuottamisessa.

Valtakunnallinen tutkimushoitajakoulutus vastuullamme

Vastasimme uudenlaisen valtakunnallisen tutkimushoitajakoulutuksen toteutuksesta. Suomen kaikki yliopistosairaalat ovat mukana koulutuksessa. Verkkoympäristössä omalla ajalla suoritettava koulutusmalli on herättänyt suurta mielenkiintoa muissa pohjoismaissa. Vuonna 2021 tutkimushoitajakoulutuksen suoritti 30 hoitajaa, joista 10 oli huslaista. 

Lue lisää valtakunnallisen tutkimushoitajakoulutuksen käynnistymisestä