Olemme HUSissa vastuussa toiminnastamme ennen kaikkea potilaille, mutta myös henkilöstölle ja omistajille sekä laajasti ajatellen koko yhteiskunnalle.

Vastuullisuusohjelmamme vuosille 2021-22 on jaettu tavoitteiltaan kolmeen osa-alueeseen eli sosiaaliseen, taloudelliseen ja ympäristövastuuseen. Ohjelmassa on myös huomioitu HUSin kaikki keskeiset sidosryhmät, eli potilaat, henkilöstö ja omistajakunnat. 

Ohjelman tavoitteellinen sisältö muodostuu vastuullisuutta edistävistä konkreettisista toimenpiteistä ja hankkeista. Vastuullisuusohjelmamme ensimmäiset tavoitteet ovat olleet varsin maltillisia. Siten on kyetty avaamaan onnistumisen tie, joka ohjelman edetessä helpottaa vaativampien jatkotavoitteiden toteuttamista.

Vuoden 2021 keskeisiä vastuullisuustavoitteitamme olivat hankintaosaamisen kasvattaminen, asiakaskokemuksen ja esimiestyön kehittäminen, etävastaanottojen kehittäminen sekä ruokahävikin vähentäminen. Kaikkien vastuullisuustavoitteiden mittareista ja toteutumisesta kerromme tarkemmin kunkin vastuullisuuden osa-alueen alla.

Vastuullisuusohjelman tavoitteiden lisäksi HUS Logistiikka julkaisee toiminnastaan joka vuosi oman GRI-standardin mukaisen vastuullisuusraportin.