HUS Logistiikan ja HUS Hankintojen vastuullisuus­raportti

HUS Logistiikka on yksi HUSin ei-sairaanhoidollisia tukipalveluja tuottavista tulosalueista. Palveluihimme kuuluvat materiaalinhallinta, tarvikelogistiikka, sairaalalogistiikka ja lääkintätekniikka.

Tuotamme palveluita HUSin lisäksi niille HUSin jäsenkunnille ja erityisvastuualueille, jotka ovat tehneet kanssamme palvelusopimuksen. HUS Logistiikan tulosaluetta johtaa ja kehittää toimialajohtaja, apunaan johtoryhmä. 1.7.2021 alkaen HUSin hankintapalvelut siirtyivät HUS Logistiikasta osaksi HUS Yhtymähallintoa. Tämä vastuullisuusraportti kertoo sekä HUS Logistiikan että HUS Hankintojen vastuullisuustyöstä vuonna 2021.

HUS Logistiikan vuoden 2021 liikevaihto oli noin 329 miljoonaa euroa. 31.12.2021 HUS Logistiikassa työskenteli 516 henkilöä. 

Toimitusketjumme ovat hankintasopimusten kautta globaalit. Hankkimiemme tuotteiden valmistusta tapahtuu myös niin sanotuissa riskimaissa (BSCI-luokitus), ja yksi vastuullisuustyömme painopisteistä onkin varmistaa, että näiden tuotteiden valmistusolosuhteet ovat ihmisoikeuksia ja työelämän perusoikeuksia (ILO) kunnioittavat. Lisäksi arvioimme kaikessa hankinnassa sekä muussa toiminnassamme olennaisimmat ympäristönäkökulmat HUSin ympäristöpoliittisten painotusten mukaisesti. 

Tämä raportti on läpileikkaus HUS Logistiikan ja HUS Hankintojen toimintaan sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristö- vastuun näkökulmista. Kyseessä on neljäs vastuullisuusraporttimme. Olemme aiemmin julkaisseet vastuullisuusraportit vuosien 2018, 2019 ja 2020 toiminnasta.

HUS Logistiikan ja HUS Hankintojen vastuullisuus­raportti