Koronaviruspandemia leimasi merkittäväsi myös vuotta 2021 ja sillä oli suuria vaikutuksia HUS Logistiikan toimintaan.

Huolimatta globaaleista materiaaliketjun haasteista, onnistuimme tukemaan asiakkaitamme hyvin eikä merkittäviä toimintaa pysäyttäviä puutteita tullut. 

Maaliskuussa 2021 julkaisimme kolmannen GRI-standardin mukaisen vastuullisuusraporttimme osana HUSin vuosikertomusta. 

Organisaatiomuutoksia ja kehittämistoimintaa

Helmikuussa uudistimme raportointinäkymäämme, jotta osastojen on helpompaa seurata tarvikekulutustaan PowerBI-järjestelmästä. Hankinnoissa on kehitetty PowerBI-työkalu parantamaan vastuullisuuskriteereiden käytön seurantaa.

Keväällä 2021 julkaisimme organisaation sisäiset hankintakoulutusvideot. Videoiden tarkoitus on edistää taloudellista vastuuta HUSin vastuullisuusohjelman mukaisesti kasvattamalla huslaisten hankintaosaamista. 

Hankinnat-yksikkö siirtyi HUS Logistiikasta osaksi HUS Yhtymähallintoa 1.7.2021.

Olemme kehittäneet vastuullisia hankintoja osana HUSin vastuullisuusohjelmaa. HUSin hankintasihteeri Kristiina Böss teki HUSille pro gradu -tutkielman vastuullisten hankintojen johtamisesta julkisessa organisaatiossa. 

Toiminnan kasvaessa myös jätteiden kokonaismäärä kasvoi. Pystyimme säilyttämään vuoden 2020 tason jätelajien erottelussa ja muovin keräys tehostui entisestään.

Vuonna 2021 yhteishankintojen hankintapäätöksissä 14 prosentissa on ollut käytössä vastuullisuuskriteereitä (36 kappaletta, vuosiarvo 29,6M€). Tässä on laskua edelliseen vuoteen.

Laatusertifikaatti ja vuoden taidokkain hankinta

Labquality Oy myönsi 19.4.2021 HUS Logistiikalle ISO 9001:2015 -standardin mukaisen sertifikaatin. Myönnetty sertifikaatti varmentaa, että HUS Logistiikan laatujärjestelmä täyttää standardin ISO 9001:2015 vaatimukset. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta.

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö palkitsi huhtikuussa 2021 HUS Logistiikan tutkimuskäsinehankinnan vuoden taidokkaimpana hankintana.

Runsaasti sidosryhmäyhteistyötä

Vuonna 2021 teimme paljon yhteistyötä eri sidosryhmiemme kanssa. Yhteistyötä tehtiin muun muassa Hankinta-Suomen kansallisen hankintastrategian jalkauttamisessa, pääkaupunkiseudun hankintayksiköiden kesken, Keino-osaamiskeskuksen kautta, pohjoismaisten hankintayksiköiden kanssa sekä oman organisaation sisällä muun muassa Ekologinen ATeK -kampanjan tiimoilta. Hankintojen kategoriatyö lisäsi tavoitteellista sidosryhmäyhteistyötä myös asiakkaidemme kanssa.

Käymme aktiivista vuoropuhelua toimittajamarkkinoiden kanssa varmistaaksemme, että markkinoilla ollaan valmiita uusiin kunnianhimoisempiin vaatimuksiimme. 

Henkilöstöllä on ollut koko vuoden mahdollisuus jakaa omia vastuullisuusideoitaan. Henkilöstön yhteiset hyvän mielen kampanjat, esimerkiksi HUS Logistiikan ja HUS Hankintojen yhteinen joululahjakeräys Vantaan Koivulan lähisuhdeväkivaltayksikön lapsille ja perheille onnistui odotusten mukaisesti.