Taloudellisella vastuullaan HUS Logistiikka ja HUS Hankinnat tarkoittavat taloudellisten tavoitteidensa saavuttamista niin, että ne voivat tuottaa pitkäjänteisesti lisäarvoa asiakkailleen ja omistajakunnilleen.

Palvelut tuotetaan asiakkaille kustannustehokkaasti. Hankintojen osalta tavoitellaan kilpailuttamisen avulla merkittäviä taloudellisia säästöjä. Lisäksi hoitotarvikehankinnoissa varmistetaan yhteneväinen tarvikevalikoima potilaan koko hoitopolun ajaksi.

HUS-kuntayhtymä muodostuu viidestä sairaanhoitoalueesta, jotka ovat HYKS-sairaanhoitoalue sekä Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Länsi-Uusimaan sairaanhoitoalueet. HUS-kuntayhtymän tulot muodostuvat jäsenkuntien palvelumaksuista ja kuntayhtymän muista tuloista. Kuntien palvelumaksut määräytyvät kuntien käyttämien palvelujen mukaan.

HUS Logistiikka ja HUS Hankinnat ovat osa HUS-kuntayhtymää. HUS Logistiikka ja HUS Hankinnat noudattavat kuntayhtymän talouden ohjeita. HUS-kuntayhtymä asettaa vuosittain HUS Logistiikalle ja HUS Hankinnoille taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Tuloslaskelma

HUS Logistiikka
Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2021 TAE 2022
Toimintatuotot yhteensä 329 360 308 972
Myyntituotot 325 133 308 972
Maksutuotot 0 0
Tuet ja avustukset 4 064 0
Muut toimintatuotot 163 0
Toimintakulut yhteensä 328 843 308 418
Henkilöstökulut 22 216 24 007
Palveluiden ostot 27 716 29 338
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 276 640 252 689
Avustukset 0 0
Muut toimintakulut 2 271 2 383
Toimintakate  517 555
Rahoitustuotot ja -kulut yht. -1 0
Vuosikate 515 555
Poistot ja arvonalentumiset 445 485
Satunnaiset erät 0 0
Tilikauden tulos 70 70