HUS Ympäristökeskus koordinoi HUSin ympäristöpolitiikkaa. HUS Logistiikassa toteutamme HUSin ympäristövastuun tavoitteita vastuullisuusryhmämme kautta. Ympäristövastuutyötämme ohjaavat HUS ympäristöpolitiikka, HUS ympäristöohjelma ja HUS hankintastrategia.

Energiankulutuksen ja päästöjen vähentäminen

12 prosenttia HUSin Logistiikkakeskuksen energiatarpeesta katettiin vuonna 2021 aurinkoenergialla

HUS Logistiikkakeskus on rakennuksena energiatehokkuusluokassa A, ja sen laskennallinen kokonaisenergiankulutus on vuosittain noin 74 kWh/m2. Rakennuksen lämmitysjärjestelmänä on maalämpö. Sähköä ostettiin Vantaan energialta valaistukseen ja laitteisiin 488 MWh vuonna 2021, mikä oli hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Myös kokonaiskulutus kasvoi edellisestä vuodesta ollen 540 MWh. 

Toisaalta jo toista vuotta on aurinkosähkön tuotannolla saatu vähennettyä ostosähköä. Vuonna 2021 tuotetun aurinkosähkön määrä oli edellisvuoden tasoa eli 52 MWh. Toisin sanoen noin 12 prosenttia HUS Logistiikkakeskuksen energiatarpeesta katettiin vuonna 2021 aurinkoenergialla. Määrä on hieman suurempi kuin paneeleiden asennusta suunnitellessa arvioitiin (arvio oli 50 MWh vuodessa). Aurinkoenergiaa käytetään muun muassa rakennuksen maalämpö- ja jäähdytysjärjestelmän pyörittämiseen sekä valaistukseen.

Logistiikkakeskuksen sähkönkulutus

Aika Kulutus (Pätö kWh) 13-24 kk Tavoite % 13-24 kk % Tavoite
2021/1 58 004,80 50 928,10 51 500,00 13,9 12,6
2021/2 57 719,60 47 934,70 54 400,00 20,4 6,1
2021/3 51 882,50 49 535,10 47 900,00 4,7 8,3
2021/4 34 135,30 39 851,20 47 400,00 -14,3 -28
2021/5 27 413,80 29 827,70 37 700,00 -8,1 -27,3
2021/6 20 202,20 20 967,70 32 500,00 -3,7 -37,8
2021/7 23 108,50 23 963,60 27 900,00 -3,6 -17,2
2021/8 26 400,60 24 599,10 28 900,00 7,3 -8,6
2021/9 33 958,40 31 333,20 29 900,00 8,4 13,6
2021/10 40 994,10 41 555,70 34 200,00 -1,4 19,9
2021/11 54 700,40 45 890,00 44 000,00 19,2 24,3
2021/12 60 066,20 52 122,40 47 600,00
Yhteensä 488 586,40 458 508,50 483 900,00

Logistiikkakeskuksen vedenkulutus

Aika Kulutus (Vesi m³) 13-24 kk Tavoite % 13-24 kk % Tavoite
2021/1 54,3 58 68,7 -6,4 -21
2021/2 52,6 66,7 66,3 -21,1 -20,6
2021/3 51,9 72,9 74,8 -28,8 -30,6
2021/4 49,5 56,8 65,7 -12,7 -24,6
2021/5 54,7 54,9 73,1 -0,3 -25,2
2021/6 54,9 54,9 66,1 0,1 -316,9
2021/7 46,8 48,6 64,9 -3,7 -27,8
2021/8 46,8 47,8 65 -2 -28
2021/9 54,8 56,2 69,3 -2,4 -20,9
2021/10 56,7 52,7 75,2 7,5 -24,6
2021/11 53,1 50,8 74 4,5 -28,2
2021/12 49,6 52,5 62,6 -5,6 -20,8
Yhteensä 625,8 672,8 825,8 -7 -24,2

Aurinkoenergia

Ostosähkön kulutus 488 586,40 kWh
Oma aurinkosähkön tuotanto 51 819,72 kWh
Koko kulutus 540 406,12 kWh

 

Jätteiden määrän vähentäminen

Muovinkeräys tehostui entisestään vuonna 2021.

Vuonna 2021 HUS Logistiikkakeskuksen kokonaisjätemäärä oli 72,5 tonnia, josta sekajätteen osuus oli 40 %. Kokonaisjätemäärä sekä sekajätteen suhteellinen määrä nousivat vuoteen 2020 verrattuna. 

Vuonna 2021 muovijätettä syntyi 12,6 tonnia, mikä on määrällisesti noin 45 % enemmän vuoteen 2020 verrattuna ja osaltaan pienentää syntyvän sekajätteen määrää. 

Biojätteen osuus kokonaisjätemäärästä säilyi samalla tasolla kuin vuonna 2020 ja paperi ja pahvin määrä laski hiukan vuoteen 2020 verrattuna.

Jätelaji (tonnia) 2021 2020 2019 2018 2017
sekajäte 29,9 21 17,9 21,9 21,3
muovi 12,55 8,6 4,2
pahvi 22,02 23,5 17,7 14,08 13,2
paperi 3,37 4,6 4,7 4,1 6
tietosuojamateriaali 0,25 0,6 0,6 0,07
biojäte 1,32 1,3 2,5 2,6 2,5
jäteöljy 0 0 7,3
kiinteä öljyjäte 0 0 0,2
kaivo- ja viemärijäte 3,28 3 1,5
kemikaalit 0,25 0 0,7
muut 0,32 0,9
YHTEENSÄ 72,48 62,6  57,6 43 44