Tavoitteenamme on, että sosiaalinen vastuu ilmenee meillä esimerkiksi hoitoon pääsyn yhdenvertaisuutena, eri sosioekonomisten ryhmien terveyden edistämisenä ja osatyökykyisten työllistämisenä.

Vastuullisuusohjelmamme vuosille 2021–2022 sisältää seuraavat konkreettiset toimenpiteet, joilla edistämme sosiaalista vastuuta:

Asiakaskokemuksen kehittäminen: Hoidollisissa yksiköissä NPS-luku ylitti tavoitteen

Suositteluindeksi NPS (Net Promoter Score) mittaa asiakkaan suositteluhalukkuutta ja tyytyväisyyttä yhden kysymyksen avulla: Kuinka todennäköisesti suosittelisit palvelua/tuotetta kaverillesi tai kollegallesi?

Tavoitteenamme on, että NPS-luku olisi hoidollisissa yksiköissämme 70 ja päivystysyksiköissämme sekä psykiatriassa 50 (asteikko -100 – 100).

Vuonna 2021 hoidollisissa yksiköissämme NPS-luku oli koko vuodelta 75 eli tulos ylitti tavoitteen koronapandemiasta huolimatta. Päivystysyksiköissä ja psykiatriassa vuoden NPS-luku oli 46, eli niiden kohdalla emme aivan päässeet tavoitteeseen.

Saimme vuonna 2021 yhteensä noin 427 000 asiakaspalautetta.

Esihenkilötyön kehittäminen ja osaamisen kasvattaminen: Tyytyväisyys johtamiseen parani vuoden mittaan

Kunnianhimoinen tavoitteemme oli, että jokaisen yksikön henkilökunnasta vähintään 90 % vastaa myönteisesti kysymykseen ”Olen tyytyväinen esimieheni ja työyksikköni johtamiseen” vuoden 2021 Johtamissyke -kyselyssä. Arvioimme siinä tyytyväisyyttä ja kokemusta johtamisesta kuuden kysymyksen avulla.

Teimme Johtamissyke-kyselyn neljä kertaa vuoden aikana. Vuoden viimeisimmässä Johtamissykkeessä koko henkilöstöstä 73 % oli tyytyväisiä johtamiseen. Tyytyväisyydessä tapahtui vuoden aikana hienoista parannusta kaikilla kyselykierroksilla. 37 prosentilla esihenkilöistä heidän alaistensa tyytyväisyys johtamiseen oli yli 90 %.

Lisäksi uudistimme esihenkilötyön ja johtamisen valmennukset. Aloitimme myös vuoden 2022 strategisen projektin Johtamisen ja lähiesimiestyön edellytysten varmistaminen valmistelun.

Osatyökykyisten työllistäminen: Kaksi työkokeilua johti työsuhteeseen

Tavoitteenamme on pitkäjänteinen toiminta, jonka alkuvaiheessa työllistämme kymmenen osatyökykyistä tai vaikeassa työllistymistilanteessa olevaa.

Vuonna 2021 sovimme viiden osatyökykyisen henkilön kanssa työkokeilusta muokatuissa työtehtävissä. Kahden henkilön työkokeilu ehti siihen vaiheeseen, että heidän työsuhteensa jatkuu vuonna 2022 palkkatuettuna. Kolmen muun osatyökykyisen henkilön työkokeilu oli vuoden lopussa vielä kesken, mutta mikäli se onnistuu, tarjoamme myös heille palkkatuetun työpaikan.

Lisäksi Ratko – työn muokkauksen työpajassa muotoiltiin kaksi uutta työtehtävää: aulahenkilö ja osastoavustaja.