Kaksikielisyysohjelmamme julkaistiin vuonna 2020. Kielilähettiläät ovat tärkeässä asemassa ohjelman toteuttamisessa. Heidän tuekseen kehitimme tänä vuonna kielilähettiläsohjelman.

Meillä on ollut kielilähettiläitä vuodesta 2007, jolloin julkaisimme ensimmäisen kieliohjelmamme. Arvomme – kohtaaminen, edelläkävijyys ja yhdenvertaisuus – muodostavat perustan uudelle kaksikielisyysohjelmalle, joka uudistettiin ja hyväksyttiin vuonna 2020.  

Tuotamme erikoissairaanhoitopalveluja yli kahdelle miljoonalle ihmiselle, joista noin 130 000 puhuu ruotsia äidinkielenään. Suomen ja ruotsin kielen yhdenvertaisuudella on lakisääteinen perusta.  

Kaksikielisyysohjelmamme yhtenä tavoitteena on alusta alkaen ollut muodostaa kielilähettiläsverkosto, jonka tehtävänä on edistää vähemmistökielen asemaa yksiköissä.

”Tavoitteenamme on, että potilas tuntee olonsa turvalliseksi puhuessaan ja käyttäessään omaa äidinkieltään, suomea tai ruotsia. Kielilähettiläsverkostollamme on tässä tärkeä rooli”, kertoo hallintoylihoitaja Marja Renholm, joka toimii myös HUSin kieliohjausryhmän puheenjohtajana.

 Meillä on tällä hetkellä noin 130 kielilähettilästä. Kielilähettiläsohjelma sisältää konkreettisia toimia, joilla tuemme kielilähettiläitä heidän työssään, lisäämme tietoisuutta toiminnasta ja tehostamme uusien kielilähettiläiden rekrytointia. 

”Olemme keränneet palautetta kielilähettiläiltä ja laatineet kielilähettiläsohjelman sen pohjalta. Kielilähettiläillä on tärkeä tehtävä ja haluamme tehdä parhaamme heidän tukemisekseen. Toivomme, että yhä useampi kuulee toiminnastamme”, suunnittelija ja kielilähettilästoiminnan koordinaattori Cecilia Genberg kertoo.

Toteutamme kielilähettiläsohjelmaa strategiakaudella 2020–2024.