Ympäristövastuu tarkoittaa meille ympäristöarvojen huomioimista kaikessa toiminnassamme. Panostamme ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen löytymiseen ja samalla kestävämmän yhteiskunnan kehittymiseen.

Kunnianhimoinen strateginen tavoitteemme on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Vuoden 2021 aikana laskimme aiempaa laajemmin hiilijalanjälkemme huomioiden koko toimintaketjumme aiheuttamat ilmastopäästöt. Tämän avulla pääsimme hahmottelemaan ilmastotiekarttaa, johon määritetään keskeiset päästövähennystoimemme aikatauluineen. Ilmastotiekartta valmistuu keväällä 2022.

Vastuullisuusohjelmamme ympäristötavoitteet vuosille 2021–2022 ovat etävastaanottojen määrän lisääminen, ympäristöystävällisen työmatkaliikkumisen edistäminen ja ruokahävikin vähentäminen. Ympäristövastuu käsittää sekä oman toiminnan suorat vaikutukset että välilliset vaikutukset ympäristöön.

Lisäsimme etävastaanottoja pilottiyksiköissä

Etävastaanottojen määrän lisäämiseksi käynnistimme kehittämistyön eri toimialueiden määrittämissä pilottiyksiköissä. Tavoitteemme on nostaa etävastaanottojen määrä vähintään 25 prosenttiin vastaanotoista. Vuoden 2021 loppuun mennessä olimme päässeet pilottiyksiköissä 18,5 prosenttiin, joista valtaosa oli psykiatrian etävastaanottoja. Erityinen onnistuminen oli loppuvuonna 2021 aloitettu päivystyksen etävastaanottoprojekti, jossa pystyttiin nopeasti lisäämään etänä hoidettujen potilaiden määrää. Somatiikan puolella etävastaanottojen käyttö ei edistynyt kaikilta osin tavoitteiden mukaisesti. 

Etävastaanottomäärän lisäämistä tuetaan muun muassa teknologiaa yksinkertaistamalla. Esimerkiksi Terveyskylän Omapolkuihin ja Apotin Maisaan valittiin teknologiaksi Teams.

Suunnittelimme toimia ympäristöystävällisen työmatkaliikkumisen lisäämiseksi

Tavoitteemme on kehittää kannustimia, joilla henkilöstön työmatkaliikkuminen toteutuisi yhä useammin ympäristöystävällisillä kulkumuodoilla. Yksi toimenpiteistä on työsuhdepolkupyöräetu, jonka käyttöönottomahdollisuuksia alettiin tarkastella vuoden 2021 aikana. Työ jatkuu vuoden 2022 puolella.

Toinen konkreettinen toimenpide on varmistaa polkupyörien ympärivuotinen pysäköintimahdollisuus Meilahden sairaala-alueella, missä työskentelee lähivuosina vajaa puolet kaikista työntekijöistämme. Vuoden 2021 aikana lisäsimme Meilahden kampukselle 80 runkolukittavaa, katoksetonta pyöräpysäköintipaikkaa, joista puolet on käytössä läpi vuoden. Ympärivuotisia eli katoksella suojattuja kiinteitä ja runkolukittavia paikkoja olemme suunnitelleet toteutettavaksi vuonna 2022 noin 580 pyörälle. Vajaa puolet näistä sijoittuu uuteen lukittuun tilaan, jonne tulee myös sähköpolkupyörän akuille 20 latauspistettä. Tämä pyöräpysäköintiratkaisu ja sen sijainti on vaatinut erityislupaa rakennusvalvonnalta. 

Otimme teknologian ja vertaistuen avuksi ruokahävikin vähentämiseen

Tavoitteemme on vähentää ruokahävikkiä sekä potilas- että henkilöstöruokailussa. Vuoden 2021 tavoitteeksi asetimme 30 prosentin vähennyksen ruokahävikin määrässä ja keinoiksi määritimme muun muassa potilaan valinnanmahdollisuuksien lisäämisen ateriavaihtoehtojen osalta, hävikkiruoan jatkuvan mittaamisen lounasravintoloissamme ja HUS Asvian henkilöstölle suunnatun koulutuksen hävikin vähentämisen keinoista.

Potilaan ruokavalinnat mahdollistavan sovelluksen tarjouspyyntö valmistui joulukuussa 2021, ja sovelluksen testaaminen ja käyttöönotto ajoittuvat seuraavalle vuodelle. Lounasravintoloidemme tarjoiluhävikkiä seurataan kaikissa toimipaikoissa Hävikkimestarit-järjestelmällä, minkä avulla saimme vähennettyä henkilöstöruokailun hävikkiä kohteesta riippuen 16–41 prosenttia viime vuonna. Potilasruokatuotannon hävikin seurannan käynnistimme syksyllä 2021. 

Löytääksemme hävikin vähentämiseen oikeat keinot ja kohteet, olemme muun muassa jakaneet säännöllisesti parhaita käytänteitä toimipaikkojen välillä ja järjestäneet HUS Asvian henkilöstön kanssa niin sanottuja hävikkisparrauksia.