Kylmä vuosi kasvatti kokonaisenergiankulutusta. Energiansäästötoimissa ja uusiutuvan energian käytössä olemme hyvässä vauhdissa.

Vuonna 2021 kulutimme energiaa 316 000 MWh, mikä oli noin 25 000 MWh edellisvuotta enemmän. Eniten muutokseen vaikutti edellisvuotta selvästi kylmempi vuosi, mikä kasvatti kaukolämmön ostotarvetta 21 prosenttia. Sähkönkulutus kasvoi edelleen, vuoteen 2020 nähden 0,3 prosenttia. Sairaaloiden omassa höyryn-, lämmön- ja varavoimasähköntuotannossa käytetyn maakaasun kulutus laski lähes 2 prosenttia. Veden kulutus kasvoi 9 prosenttia verrattuna vuoteen 2020.

Energiankulutuksesta oman energiatuotannon osuus on noin 36 000 MWh, josta 81 prosenttia tuotamme maakaasulla. Loppuosa on kevytpolttoöljyn ja ajoneuvojen polttoaineiden käyttöä.

Uusiutuvan energian käyttö laajeni edelleen

HUSin oma uusiutuvan energian tuotantokapasiteetti kasvoi kahden uuden aurinkosähkövoimalan myötä. Nämä valmistuivat Iho- ja allergiasairaalan ja Lohjan sairaalan katoille. Yhdessä aiempien Logistiikkakeskuksen ja Lohjan sairaalan voimalan kanssa aurinkosähkön tuotantokapasiteettimme on nyt noin 200 MWh vuodessa. Lisäksi hyödynnämme maaenergiaa kolmessa kohteessa, joiden kapasiteetti on noin 3600 MWh vuodessa. 

Jatkoimme vuonna 2020 aloitettua uusiutuvan energian alkuperätakuiden hankkimista HUSin sähköenergian kulutusta vastaavalle määrälle. Alkuperätakuilla sähkön alkuperä varmennetaan tuotetuksi bioenergialla ilman suoria hiilidioksidipäästöjä.

Hankkimamme sähköenergian kulutus vuonna 2021 oli arviolta 133 000 MWh, mikä vastaa noin 7 000 sähkölämmitetyn pientalon vuotuista energiankäyttöä.

Energiatehokkuussopimuksessa olemme tavoitevauhdissa

Olemme mukana kansallisessa kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa 2017–2025, mikä asettaa energiansäästölle vuosittaiset tavoitteet. Vuosien 2017–2025 kokonaistavoite on 19 507 MWh/a energiansäästö, jota on kertynyt vuosien 2017–2021 aikana noin 14200 MWh/a. Vuonna 2021 energiansäästöjen osuus oli noin 3000 MWh/a ja ne tuotettiin noin 40 eri toimenpiteellä peruskorjaus- ja kunnossapitohankkeissamme. Energiansäästölukema saadaan laskemalla toteutuneille toimenpiteille vuosittainen säästövaikutus.

Energiatehokkuus on tehokas keino torjua ilmastonmuutosta. Mitä säästeliäämmin energiaa käytämme, sitä vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä aiheutamme sen tuotannolla. Tähän voimme vaikuttaa myös välillisesti. Esimerkiksi tuotteiden tai palveluiden elinkaaren energiankulutukseen voidaan vaikuttaa hankinnoilla sekä hävikin vähentämisellä. Hävikin vähentäminen säästää välillisesti tuotannon, logistiikan ja kuljetusten energiankulutuksesta.