Vuonna 2021 kokonaisjätemäärämme oman jätehuollon kautta kerättynä oli 7 840 tonnia. Kasvua edellisvuoteen oli 350 tonnia, mikä on 4,7 prosenttia edellisvuodesta.

Jätemäärissä näkyi toimintamme volyymin kasvu 3,7 prosentilla vuodesta 2020.    

Tuottamamme yhdyskuntajätteen määrä kasvoi 39 tonnia. Huomattavaa kasvua oli varsinkin sekajätteen, kartongin ja pahvin sekä muovin määrissä. Biojätteen ja keräyspaperin määrät puolestaan laskivat merkittävästi.

Sekajätteen vähennystavoite jäi saavuttamatta

Sekajätteen osalta tavoittelimme määrän vähentämistä alle 1,13 kg/potilaskäynti ja tavoitetta edistettiin kampanjoinnilla ja lisäämällä muovinkierrätystä. Vuoden 2021 sekajätemäärä oli 1,18 kg/potilaskäynti. Syitä kasvuun on etsitty usealta taholta. Yksi syistä voi olla potilaskäyntiemme lisääntyminen 3 prosentilla. Sekajätteen kokonaismäärä kasvoi yhteensä 135 tonnia, mikä on 4,1 prosentin lisäys edellisvuoteen.

Biojätemäärää saimme vähennettyä edellisvuodesta 120 tonnia, mikä tarkoittaa lähes 10 prosentin vähennystä. Merkittävin tekijä vähenemisen taustalla oli Meilahden biojätteen vesipitoisuutta vähentävä keräysjärjestelmä, joka oli nyt toiminnassa ensimmäisen kokonaisen vuoden. Myös kampanjointimme ruokahävikin vähentämiseksi vaikutti biojätemäärään.

Keräyspaperin määrä väheni edellisvuodesta 30 tonnia. Paperin määrä on tasaisesti vähentynyt viime vuosina noin 20 prosentin vuosivauhdilla ja tietosuojattavan paperin määrä hieman hitaammin. Tietosuojattavassa paperissa ja tarroissa vähennystä oli 14 tonnia. Vuonna 2021 tietosuojattavan paperin keräysmäärä oli ensimmäistä kertaa suurempi kuin tavallisen keräyspaperin määrä. 

Yhdyskuntajätteistämme yli 40 prosenttia hyötykäyttöön

Kokonaisjätemäärästämme yhdyskuntajätettä eli sekajätettä ja erilliskerättävää, hyödynnettävää jätettä oli noin 77 prosenttia. Terveydenhuollolle ominaisia jätteitä oli 5,5 prosenttia, vaarallisia jätteitä 5,7 prosenttia ja rakentamiseen sekä kiinteistöhoitoon liittyviä jätteitä 11,6 prosenttia.

Kaikesta yhdyskuntajätteestä lajittelimme ja ohjasimme materiaalihyötykäyttöön 42,1 prosenttia. Tämä oli 2,1 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020, koska hyötykäytettävien jätteiden määrä laski lähes yhtä paljon kuin sekajätemäärä kasvoi. Hyötykäytettäviä jätteitä ovat biojäte, keräyskartonki, pahvi, tietosuojatut paperit ja -tarrat, keräyspaperi, metalli, muovi ja lasi. 

Kokonaisjätemäärämme kasvuun vaikutti osaltaan myös toiminnan kasvu, koska terveydenhuollolle tyypillisten jätteiden jätemäärissä palattiin koronavirusepidemiaa edeltävälle, vuoden 2019 tasolle. Näin kävi esimerkiksi terveydenhuollon erityisjätteiden, lääkejätteiden ja pakkausmateriaaleista pahvin ja kartongin määrille. 

Kiinteistötoimen jätteiden määrä kasvoi 210 tonnia, mikä vastaa 31 prosentin kasvua. Kasvu selittyy vuoden 2020 vähäisillä määrillä eli tässäkin palasimme koronavirusepidemiaa edeltävälle tasolle.

Keräsimme muovia jälleen ennätysmäärän

Vuonna 2021 tehostimme muovin keräystä laajentamalla eri muovilaatujen erilliskeräystä, minkä ansiosta keräsimme ja lajittelimme muovia hyötykäyttöön jo yli 80 tonnia. Määrä kasvoi lähes 19 prosenttia vuodesta 2020. Muovin keräysmäärä on kasvanut vuosi vuodelta.  

Uutena toimipaikkana muovin keräykseen tuli mukaan toimintansa vuonna 2021 aloittanut Suu- ja hammaskeskus Meilahdessa. Muissa toimipisteissämme merkittävin keräysmäärän kasvu oli Porvoon sairaalassa, Kirurgisessa sairaalassa, Logistiikkakeskuksessa ja Meilahden sairaala-alueella. Lisäksi Malmin sairaalassa toimivissa yksiköissämme muovin keräystä lisättiin paljon. 

Yksikkömme voivat seurata muovijätteen keräyksen kehitystä osastotasolla jätteiden seuranta- ja laskutusjärjestelmämme HUSKEYn avulla.

Jätehuollon kustannustaso nousi

Jätehuollon kustannukset vuonna 2021 olivat yhteensä 8,3 miljoonaa euroa. Kustannukset nousivat noin 5 prosenttia edellisvuodesta. Potilaskäyntiä kohden laskettaessa kustannuksemme nousivat noin 1,8 prosenttia edellisvuodesta. Keskimääräinen kustannustaso jätekiloa kohden on 1,06 euroa. 

Kustannuksiin lasketaan ylläpitämiemme kiinteistöjen jätehuoltomaksut jätteiden vastaanottajille, kustannukset jätteiden kuljetuksesta, HUS Logistiikan henkilötyökulut jätteiden kuljetuksista sairaalarakennusten sisällä sekä HUS Asvian laitoshuollon henkilötyökustannukset jätehuoltoon liittyvistä tehtävistä.

HUSin jätehuollon kokonaiskustannukset vuosina 2016–2021, euroa

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jätehuollon kustannukset yhteensä 6 665 000 6 860 000 7 601 500 7 841 000 7 948 500 8 338 000
HUS Asvia / laitoshuollon jätehuoltoon kuluva työaika 2 609 000 2 635 000 2 684 000 2 999 000 2 999 000 2 999 000
HUS Logistiikka/ jätehuollon sisäinen logistiikka 1 384 000 1 384 000 1 546 000 1 530 000 1 559 000 1 590 000
HUS Kiinteistöt Oy/ jätehuollon järjestäminen 1 079 000 1 161 000 1 224 000 1 184 000 1 200 000 1 586 000
Fortum Waste Solutions / jätteet ja astiat 1 011 000 983 000 1 280 500 1 262 000 1 287 000 1 368 000
Jätesäkit ja -pussit, neula-astiat 567 000 682 000 827 000 846 000 897 000 795 000
Kiinteistökeräyksen ja sisäisen logistiikan välineet 15 000 15 000 40 000 20 000 6 500 0
Jätehuollon kustannukset, euroa/potilaskäynti 2,66 2,59 2,78 2,67 2,82 2,87

Laitoshuollon ja HUS Kiinteistöt Oy:n kustannukset osin arviona.