Vuosi 2021 oli ensimmäinen vuosi HUSin uudesta neljävuotisesta ympäristöohjelmakaudesta 2021–2024. Yhdessä työntekijöidemme kanssa polkaisimme ohjelman sujuvasti käyntiin.

Ympäristöohjelman tavoitteisiin ja toteuttamiseen vaikuttaa keskeisesti kunnianhimoinen strateginen tavoitteemme olla ilmastoneutraali vuonna 2030. 

Ilmasto- eli hiilineutraaliustavoitteen ensimmäisinä askeleina laskimme vuoden 2021 aikana hiilijalanjälkemme aiempaa laajemmin ja huomioiden koko toimintaketjumme aiheuttamat ilmastopäästöt. Laskelmien perusteella pääsimme hahmottelemaan ilmastotiekarttaa, johon määritetään keskeiset päästövähennystoimemme aikatauluineen. Ilmastotiekartta valmistuu keväällä 2022.

Sekajätteen määrä kasvoi tehostuneesta muovin keräyksestä huolimatta

Yksi tavoitteistamme on vähentää sekajätteen määrää ja lisätä hyötyjakeiden määrää. Tässä muovin keräys on selkein kokonaisuus sekajätteen vähentämiseen. Muovin keräystavoite oli 10 prosenttia edellisvuotta enemmän, mutta sitä kerättiinkin 19 prosenttia enemmän. 

Tehostuneesta muovin keräyksestä huolimatta sekajätteen määrä kasvoi 4,1 prosenttia. Syitä kasvuun on etsitty usealta taholta. Yksi syy voi olla toimintamme volyymin lisääntyminen 3,7 prosentilla edellisestä vuodesta. Sekajätteen määrää saattoivat viime vuonna lisätä myös kiinteistöjen remontit, joiden yhteydessä syntyy merkittävästi sekajätteeseen kuuluvaa jätettä, ja yksiköidemme useat muutot, joissa tavaraa menee poistoon, mikäli niitä ei saada muualle hyötykäyttöön.

Sekajätteen määrän kasvusta huolimatta jatkamme aktiivisesti työtä sen vähentämiseksi ja pyrimme parantamaan tuotteiden uusio- ja materiaalihyötykäyttöä.

Henkilöstön ympäristökoulutukset ovat kestosuosikkeja

Koronavirusepidemian jatkuessa ryhdyimme kouluttamaan henkilökuntaa Teamsin kautta. Ympäristövastaavien ensi- ja kertauskoulutukset sekä ympäristö- ja kemikaaliseminaarit järjestettiin onnistuneesti verkkoyhteyksillä. Ympäristövastaavia on HUSissa koulutettu jo 1990-luvulta lähtien, joten kertauskoulutuksissakin on vuosittain paljon osallistujia.

Verkkototeutuksen myötä myös koulutusten sisältöä ja rakennetta uudistettiin selkeämmäksi ja tiiviimmäksi ja työntekijöitä kannustetaan omatoimiseen tiedon hakemiseen.